Τις προηγούμενες ημέρες, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Τομέα Περιβάλλοντος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου μέσω τηλεδιάσκεψης, με τον εκπρόσωπο της ΔΕΥΑΡ κ. Παναγιώτη Καραβόλια, παρουσία του Προέδρου του ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ. Αντώνη Γιαννικουρή, με μοναδικό θέμα: «Διαχείριση Αστικών Λυμάτων στο Δήμο Ρόδου».

Ο εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΡ, ενημέρωσε τα μέλη του Τομέα για την υπάρχουσα υποδομή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικών καθαρισμών) καθώς και των δικτύων αποχέτευσης. Επισημάνθηκαν γενικώς τα προβλήματα αλλά και οι δυνατότητες επίλυσής τους. Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου και οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορείς, συνεκτιμώντας τα πλήρη στοιχεία θα επιδιώξουν να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις στις επόμενες συνεδριάσεις.

Η επόμενη συνεδρίαση του Τομέα Περιβάλλοντος θα έχει ως θέμα: «Απόβλητα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων Κατασκευών (ΑΕΚΚ) – Τρόποι διαχείρισης και διάθεσης σε τεχνικά έργα» και θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Καραβόλια για την συμμετοχή του στην συνεδρίαση μας ως εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΡ, αλλά και για την άμεση ανταπόκριση στην πρόσκληση μας. Η ουσιαστική και συστηματική συνεργασία του ΤΕΕ Δωδεκανήσου με την ΔΕΥΑΡ μπορεί να φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα καθώς τα ζητήματα που βρίσκονται στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος είναι για τον Τομέα Περιβάλλοντος προτεραιότητα.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν όλα τα μέλη του Τομέα Περιβάλλοντος, οι κ.κ. Αργυρού Νικόλαος, Γαμβρούδης Χρήστος, Γενειατάκης Εμμανουήλ, Ζαρίφης Γεώργιος, Λιαγούρης Ιωάννης, Παρασκευάς Γεράσιμος, Σταυλάς Γιάννης, Χαλκιάς Νικόλαος.

Για τον Τομέα περιβάλλοντος
Γεράσιμος Τ. Παρασκευάς | Τομεάρχης
ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ