Τι αποφάσισε ομόφωνα  το Δημοτικό Συμβούλιο για το λιμάνι, αποδεχόμενο την από 30/7/2021 σχετική αίτηση-πρόταση των 27 Δημοτών. 

ΠΗΓΑΔΙΑ – ΜΕΝΕΤΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ! ΦΩΤΟ ΠΩΛ ΒΙΤΤΩΡΟΥΛΗΣ

  • Να  γνωστοποιηθεί   στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Λιμενικό Ταμείο και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής   ότι  άποψη του Δημοτικού  Συμβουλίου   είναι πως η λύση που προτείνει η εταιρεία CNWAY δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες τις Καρπάθου. 
  • Να ζητηθεί από την Π.Ν. Αιγαίου, όπως μεριμνήσει σε συνεργασία με  τον μελετητή να συμπληρωθεί η τεχνική έκθεση του ΠΠΠΑ με την περιγραφή και συγκριτική αξιολόγηση της πρότασης   της τεχνικής υπηρεσίας  του λιμενικού Ταμείου.
  • Να προταθεί απ’ ευθείας από τον Δήμο , ως εναλλακτική λύση  η πρόταση   τη τεχνικής υπηρεσίας  του λιμενικού Ταμείου ,  ώστε η Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων κρίνοντας αντικειμενικά να εγκρίνει την  βέλτιστη  για την Κάρπαθο λύση.
  •   Να  μεριμνήσει ο Δήμος για τη τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση της  περιοχής   ανατολικά  του εργοστασίου της ΔΕΗ  και να ζητηθεί από το Λιμενικό Ταμείο  να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την  οριοθέτηση της περιοχής  ως  εξομοιούμενης λιμενικής ζώνης ,    ώστε να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η κατασκευή  του προτεινόμενου κρηπιδώματος.
  • Να κοινοποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ. στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Λιμενικό Ταμείο Νότιας  Δωδεκανήσου.

Δεδομένου  ότι ο Δήμαρχος  έχει αναθέσει στον κ. Γιαμίν  με απ’ ευθείας ανάθεση μελέτη χωροθέτησης «νέου» λιμένα Οχληρών και Επικίνδυνων, με αμοιβή €29.965 αν πράγματι ενδιαφέρεται  ολοκληρωθεί σύντομα η μελέτη  θα πρέπει, υλοποιώντας την απόφαση του Δ.Σ να δώσει οδηγίες στο μελετητή να τοπογραφήσει και βυθομετρήσει την βόρεια ακτή του Βρόντη και να εκπονήσει την προκαταρκτική μελέτη για το κρηπίδωμα που προτείνει να κατασκευασθεί εκεί η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου μήκος 200-300 μ που καλύπτει και την ανάγκη  εκφόρτωσης των οχληρών και σε συνεννόηση με την ΔΤΥ της περιφέρειας να προσθέσει  την πρόταση του Λιμενικού Ταμείου, ως εναλλακτική λύση στην έκθεση ΠΠΠΑ .

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ