Θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.

                     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  – Έγκριση «Παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβουλίου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Καρπάθου». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παραγυιός Εμμανουήλ).

-Υποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2022. ( Εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου).

-Υποβολή τριμηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων — Δαπανών Δ’ Τριμήνου 2021.       Εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου.

-Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Δ’ τριμήνου 2021 σωρευτικά. (Εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου).

-Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022. (Εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου). ( Εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου).

-«Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2022». ( Εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου).

 -Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου. (Εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου).

-Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2()22. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δήμαρχος Γεώργιος).

-Πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου στη περιοχή “ΚΑΡΙΑΚΟΝΙ“ της T.K Ολύμπου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλαράκης Γεώργιος).

-Εισήγηση για συγκατάθεση και παραχώρηση χρήσης χώρου για την πραγματοποίηση στειρώσεων και σήμανσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από την κτηνίατρο Άννα Κατωγυρίτη.( Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μανωλάκης Μιχαήλ).

-Ψήφισμα για άμεση νομοθετική ρύθμιση ανανέωσης συμβάσεων πανδημίας COVlD-19. (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Καρπάθου, Κρέτση Σπυρίδωνα).

-Παράταση προθεσμίας για τις αντιρρήσεις επί των διορθωμένων δασικών χαρτών για την Κάρπαθο.(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Μπερτζουάνης).

-Κ.Α. 20.732500001 ως δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλαράκης Εμμανουήλ).

-Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Προώθησης του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2022. ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παραγυιός Εμμανουήλ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Λυριστής Ιωάννης

2.Τσέρκης Εμμανουήλ

3.Ζανάκης Δη μήτριος

4.Καλή — Φιλιππούση Ρηγοπούλα

5.Λύκος Νικόλαος

6.Φελλουζή Ευαγγελία

7.Κωνσταντινίδης Δημήτριος

8.Ρεϊσης Μιχαήλ   

9. Βασιλαράκης Εμμανουήλ

10.Πρωτόπαπας Μηνάς

1 1 .Σακέλλης Κομνηνός

12.Νουάρος Βασίλειος

13. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

14.Σπανός Δη μήτριος

15. Σπανός Νικόλαος

16.Ανδρέου Νικόλαος

17 .Δήμαρχος Γεώργιος

18.Μανωλάκης Θεοδόσιος

19.Νταής Νικόλαος

20.Παραγυιός Εμμανουήλ

Πρόεδροι Κοινοτήτων

 • Χατζηκουτσός Γεώργιος — Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου
 • Παππάς Γεώργιος — Πρόεδρος Κοινότητας Απερίου
 • Λυτός Ιωάννης- Πρόεδρος Κοινότητας Βωλάδας
 • Χαψής Μιχαήλ — Πρόεδρος Κοινότητας Όθους
 • Καμαράτου Ευγενία — Πρόεδρος Κοινότητας Πυλών
 • Μαγριπλής Εμμανουήλ — Πρόεδρος Κοινότητας Μενετών
 • Χουβαρδάς Μηνάς — Πρόεδρος Κοινότητας Αρκάσας
 • Νοταράς Βασίλειος — Πρόεδρος Κοινότητας Μεσοχωρίου
 • Πιπέρης Βασίλειος — Πρόεδρος Κοινότητας Σπόων

10.Παπαηλίας Ηλίας — Πρόεδρος Κοινότητας Ολύμπου

Υπη ρεσιακοί Παράγοντες

l. Γενικός Γραμματέας Δημου Καρπάθου

 • Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
 • Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Τμήμα Λογιστηρίου Προμηθειών και Προϋπολογισμού

5. Τμήμα Εσόδων — Περιουσίας και Ταμείου

6. Τμήμα Περιβάλλοντος