Το ελληνικό τμήμα της «Διεθνούς Ένωσης για την Προαγωγή της Γεωηθικής» (International Association for Promoting Geoethics, ΙΑPG) και ο οργανισμός SafeGreece διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση την Τρίτη 8.11.2022, ώρα 20.00, με θέμα «Δημόσια επικοινωνία του σεισμικού κινδύνου και γεωηθικά διλήμματα» (Public communication of seismic hazard issues and geothical dilemmas).

Δρ Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος

Κεντρικός ομιλητής ο Δρ Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης της UNESCO, Πρόεδρος του SafeGreece και επί κεφαλής του ελληνικού τμήματος της IAPG.

Θα προλογίσουν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας Δρ Αθανάσιος Γκανάς, Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Δρ Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Δρ Μαρία Τριανταφύλλου, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ, ελληνικό τμήμα της IAPG.

Θα προβληθεί σύντομο video με θέμα «Geoethics and geological risks» (by Silvia Peppoloni, IAPG Secretary General).
—–
Zoom Link: https://us06web.zoom.us/j/88643158713…
YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=D4Y6bEAMWfc
—–
The Greek section of the International Association for Promoting Geoethics (IAPG) and SafeGreece are organizing an online event on Tuesday 8.11.2022, at 20.00, on the topic “Public communication of seismic hazard issues and geoethical dilemmas”.

Keynote speaker will be Dr. Gerasimos A. Papadopoulos, scientific associate of UNESCO, President of SafeGreece and head of the Greek section of the IAPG.

The President of the Hellenic Geological Society, Dr. Athanasios Ganas, Director of Research at the Geodynamic Institute of the National Observatory of Athens, and the President of the Anti-Seismic Planning and Protection Organization, Dr. Efthymis Lekkas, Professor of the Department of Geology and Geoenvironment, NKUA, will give a foreword.

The event will be coordinated by Dr. Maria Triantaphyllou, Professor of the Department of Geology and Geoenvironment, NKUA, Greek section of the IAPG.

A short video on “Geoethics and geological risks” (by Silvia Peppoloni, IAPG Secretary General) will be shown.