Σας γνωρίζουμε ότι από την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 λειτουργεί ξανά μετά την πλήρη ανακαίνισή του ο ξενώνας του Γ.Ν. Ρόδου επ’ ωφελεία των ασθενών και των συνοδών που προσέρχονται από τα νησιά της Δωδεκανήσου για νοσηλεία στο Νοσοκομείο.

Η ολοκλήρωση της ανακαίνισης αποτελούσε προτεραιότητα για τη Διοίκηση του Γ.Ν. Ρόδου και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων κ. Κάλλιστο Διακογεωργίου, ο οποίος ανέλαβε το δύσκολο έργο του συντονισμού, επίβλεψης και ολοκλήρωσης του έργου.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Την προσπάθεια ενίσχυσαν περισσότεροι από 60 επαγγελματίες της Ρόδου στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και τους οποίους το Γ.Ν. Ρόδου ευχαριστεί ιδιαίτερα.

Επισημαίνεται η σπουδαιότητα ύπαρξης κατάλληλου χώρου ο οποίος να εξασφαλίζει συνθήκες φιλοξενίας σε αξιοπρεπές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον, ώστε οι φιλοξενούμενοι να χαίρουν αξιοπρεπούς διαβίωσης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση αλλά ταυτόχρονα να παρακολουθούν απρόσκοπτα τις υποθέσεις των συγγενών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο.

Έναρξη λειτουργίας 14/04/2021

Αγιασμός 12:00 στο χώρο του ξενώνα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ