Σας καλούμε στη 8η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21η Ιουλίου 2021 και ώρα 15:45 με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες) σύμφωνα με:– το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού τις διάδοσης του».

ΠΡΟΣ:
1. Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
2. Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Ενημέρωση των Περιφερειακών Συμβούλων για την ισχύουσα νομοθεσία χωροθέτησης μονάδων ΑΕΚΚ και κατάθεση πρότασης αλλαγής της νομοθεσίας με μεταφορά της αποφασιστικής αρμοδιότητας σε πολιτικά πρόσωπα.
Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 2ο
Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των ετών 2020-2029 & 2021-2030.
Εισηγητής: Παναγιώτης Βενέρης, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ 3ο
Γνωμοδότηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.
Εισηγήτρια: Αδαμαντία Συμεοπούλου – Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 4ο
Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στη θέση «Καστελλάκια», περιοχή Πλατύς Γυαλός, του Δήμου Μυκόνου, Π.Ε. Μυκόνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Αδαμαντία Συμεοπούλου – Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων Π/Υ, Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 (Δ΄ Τρίμηνο 2020), Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 και Απριλίου-Ιουνίου 2021 (Α΄ και Β΄ Τρίμηνο 2021).
Εισηγητής: Μαούτσος Ευάγγελος, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση απολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου των οικονομικών ετών 2019 και 2020.
Εισηγητής: Μαούτσος Ευάγγελος, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 7ο
6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Δωδ/σου κ Δ/νσης Οικονομικού Δωδ/σου

ΘΕΜΑ 8ο
5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων, Ευάγγελος Μαούτσος Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση μελέτης «Εκπόνηση προγράμματος σηματορύθμισης του κόμβου προς Πελεζίκη επί της επαρχιακής Οδού Κως – Χωριά».
Εισηγητής: Εμμανουήλ Μαριάς, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα Φηρά στην Επαρχιακή Οδό «Διασταύρωση με τη νέα Περιφερειακή οδό έως τη διασταύρωση Ημεροβιγλίου – Βουρβούλου – Οίας».
Εισηγήτρια: Αδαμαντία Συμεοπούλου – Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 11ο
Ίδρυση παραρτήματος Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Κυκλάδων, στην Θήρα.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Δαρζέντας, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Α. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζημάρκο Β. 1. Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 3. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 4. Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Ν.Α 5. Βουλευτές Κυκλάδων & Δωδεκανήσου 6. ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 7. Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου 8. Νομικοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 9. Σύλλογοι Υπαλλήλων Π.Ν.Α. 10. Εφημερίδες και Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς.

Επικύρωση πρακτικών της 7ης/10-6-2021 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Πατήστε εδώ για να βρείτε τις οδηγίες για την 8η / 19-7-2021 Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω Zoom.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΑΣΠΡΟΥ