Ο Δήμος Καρπάθου, επωφελούμενος τις  διατάξεις του άρθρου 74  του Ν. 4745/2020 και του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020, σύναψε  οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19  και  την  ενδυνάμωση  των  υπηρεσιών του.

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ! ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΛΗΣ

ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ: