Στις 19 Μαΐου 2021 διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2024.

Ο Καθηγητής Χειρουργικής Εμμανουήλ Α. Πικουλής εκλέχτηκε Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν με την διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα υπέβαλαν ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Μπούμπας και ο Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Πικουλής.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην νομοθεσία Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ εκλέγεται ο Καθηγητής Εμμανουήλ Πικουλής.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Φιλντίσης Γεώργιος, Kαθηγητής
Καβαντζάς Νικόλαος, Καθηγητής
Καραβοκυρός Ιωάννης, Αναπλ.Καθηγητής
Παπαιωάννου Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής
Ιωάννα Ευσταθία, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Εμμανουήλ Πικουλής, MD, PhD, D.M.C.C., FACS, FEBS
Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Διευθυντής Γ’ Παν/κής Χειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ «Αττικόν»
Διευθυντής Τομέα Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, EKΠΑ
Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Adj. Professor of Surgery, USUHS Bethesda, MD, USA
Adj. Professor in Humanitarian and Catastrophe Emergency Medicine, University of Bern, Switzerland
Jean Monnet Chair (JMC) EU Ηumanitarian Μedicine and Response in Action για την τριετία 2020-23.
Επόπτης Αττικού Κτιρίου Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΑΚΙΣΑ)