- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

24.800.00 για καθαρισμό του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Καρπάθου, ποσού 24.800.00 ευρώ | 24.800.00 για καθαρισμό του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Κάσου ποσού 24.800.00 ευρώ

Στο πλαίσιο των προληπτικών παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προβαίνει σε εργασίες αναγκαίες για την οδική ασφάλεια και την αποφυγή κινδύνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών Καρπάθου και Κάσου.

[1]

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τις εργολαβικές συμβάσεις για την εκτέλεση των έργων:

Ο ανάδοχος των έργων υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των εργολαβικών συμβάσεων.

Το έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.