Η Διευθύντρια της Παιδιατρκής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, παιδίατρος Ειρήνη Ιω. Παπανικήτα, από το Απέρι Καρπάθου, θα κάνει ιατρείο στο Γεν.Νοσοκομείο Καρπάθου “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ”, την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 6-9 μ.μ.,το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 9-1 π.μ και τη Κυριακή 30 Μαΐου 2021, 9-1 π.μ.

Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο του Γ. Νοσοκομείου Καρπάθου  22450.22228.

ΕΙΡΗΝΗ ΙΩ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ