Φωτοστιγμές από την συμμετοχή της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ” Απερίου στις εκδηλώσεις της 25η Μαρτίου 1821 στα Πηγάδια Καρπάθου.

Η πρόεδρος της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ” Σοφία Οικονομίδου καταθέτει στεφάνι στο Ηρώον