Προς :Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κωνσταντίνο Ι. Χατζηδάκη
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Όπως καλά γνωρίζετε, στις 14 Μαΐου ανοίγει επίσημα ο Ελληνικός Τουρισμός.

Επειδή όμως μέχρι και σήμερα τα ποσοστά κρατήσεων των εποχικών ξενοδοχείων κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά και είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο το κατά πόσο θα βελτιωθούν, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή για να σας παραθέσουμε ορισμένα μέτρα που κατά την γνώμη μας είναι αναγκαία για την ομαλή επαναλειτουργία τους καθώς και για την διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων σε αυτά (εργαζόμενοι υποχρεωτικής επαναπρόσληψης).

Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης, πρόεδρος ΟΕΕ Δωδ/σου

Πιο συγκεκριμένα σας προτείνουμε την νομοθέτηση διατάξεων που να προβλέπουν:

  • Την υπαγωγή σε αναστολή όλων των εργαζομένων υποχρεωτικής επαναπρόσληψης των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από 25 Μαΐου 2021 (ημερομηνία υποχρεωτικής επαναπρόσληψης της ΣΣΕ ξεν/λων Ρόδου) έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, όπως ακριβώς είχε προβληθεί πέρσι με το άρθ. 32 του Ν. 4690/20.
  • Την υπαγωγή των εργαζομένων υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ανεξάρτητα της ημερομηνίας πρόσληψής τους και με βασική προϋπόθεση την ύπαρξη μείωσης 20% των ακαθαρίστων εσόδων μεταξύ των ετών 2019 και 2020 στις εργοδότριες εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
  • Αποζημίωση των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, με το ποσό της αποζημίωσης αδείας και του επιδόματος αδείας των εργαζομένων υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για το διάστημα που αυτοί θα τελούν σε αναστολή από τους εργοδότες τους.
  • Την συνέχιση και για το φετινό Γ’ τριμήνου της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών στον τριτογενή τομέα, με τους ίδιους όρους που προβλεπόταν πέρσι  από το άρθρο 123 παρ. 1 του Ν.4714/20.

Με την νομοθέτηση των μέτρων αυτών θα διατηρηθεί το άριστο επίπεδο εργασιακών σχέσεων που επικρατεί στην περιοχή μας, θα αποφευχθεί η εφαρμογή μη επιθυμητών μέτρων οργάνωσης του χρόνου εργασίας (π.χ επιβολή εκ περιτροπής λόγω των χαμηλών πληροτήτων στα ξενοδοχεία) και  θα στηριχθούν οικονομικά εργαζόμενοι και εργοδότες.

Τέλος, θεωρείστε όλες τις προτάσεις και τις απόψεις μας απόλυτα καλόπιστες, διότι έχουν  ως μοναδικό σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων/εργοδοτών και την ενίσχυση της τοπικής και κατ’ επέκταση της εθνικής μας οικονομίας.

Για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης