Ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ιωάννης Θεμ. Νισύριος εκφράζει τις ευχαριστίες του      στον κ. Βασίλη Κουτσοδόντη για την μεταβίβαση, παραχώρηση  και παράδοση με δωρεά εν ζωή  ακίνητο του στη θέση “ ΚΑΒΟΣ” Πηγαδιων Καρπάθου  6010,20 τ.μ.

Πρόκειται για ένα χώρο ο οποίος θα δώσει  άμεση λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Κοιμητήριο των Πηγαδίων το οποίο εδώ και πολλά χρόνια έχει καταστεί κορεσμένο . 

  Επίσης, ο Δήμαρχος Καρπάθου ευχαριστεί  τον πληρεξούσιο  δικηγόρο  Ιωάννη  Σταματιάδη για την ολοκλήρωση της εν λόγω νομικής διαδικασίας τα έξοδα της οποίας θα  καταβάλλει προσωπικά ο ίδιος ο κ. Νισύριος. 

Άλλη μια σοβαρή παρέμβαση για την επίλυση ενός σοβαρού θέματος βρίσκεται στην φάση υλοποίησης.

 Τμήμα   Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημ. Σχέσεων