Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καρπαθου Βασίλης Στασινόπουλος ευχαριστεί τους κ.κ.:

Στασινόπουλος Βασίλειος. Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου

Γιώργο Λογοθέτη

Δημήτρη Σπανό

Καλλιόπη Νικολαίδου

Ειρήνη Ρουσσάκη-Καφετζή