Κατόπιν συστηματικής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη Δημόσια Διοίκηση που διενεργήθηκε από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2020, υπό τον συντονισμό του Υπουργού Επικρατείας, εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρία (ΕΣΔ), το οποίο παρουσιάσθηκε τον Δεκέμβριο 2020.

Πηγάδια Κάρπαθος! Φωτό: Δημήτρης Γεργατσούλης

Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι με ενέργειες του Δήμου μας ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμπλήρωσης της ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής στοιχείων όλων των υφιστάμενων κτηρίων και υποδομών του Δήμου μας ως προς την προσβασιμότητα τους από άτομα μα αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα.

Έτσι για πρώτη φορά έγινε πλήρης αποτύπωση όλων των κτιρίων, ιδιοκτησίας του Δήμου, όσον αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

Κάρπαθος 04 Απριλίου 2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος