Με υπουργική απόφαση από 16 Οκτωβρίου 2020 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το  Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ». Μετατράπηκε σε πενταμελές με εκπρόσωπο γιατρών και εργαζομένων και έχει ως εξής:

Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου “AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ”

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,  ασκών παράλληλα καθήκοντα Διοικητή και στο Γ.Ν ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» δυνάμει της ως άνω (2α) Απόφασης, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Εκπαιδευτικό ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΦΕΛΛΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ του Μιχαήλ, Ιδιωτική Υπάλληλο.

Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου “AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ”

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Χειρουργός Οδοντίατρος ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την ΝΤΑΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη, Ελεύθερη Επαγγελματία.

ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Διευθύντρια Βιοπαθολογίας ΕΣΥ που υπηρετεί στο Γ.Ν ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» ως μοναδικό μέλος- εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου, δυνάμει της με αρ. 5/15-9-2020 σχετικής Πράξης Διοικητή.

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επισκεπτριών Υγείας με βαθμό Α’ που υπηρετεί στο Γ.Ν ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» ως τακτικό μέλος- εκπρόσωπος των εργαζομένων– πλην ιατρών του Νοσοκομείου, με αναπληρώτριά της την ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ του Παναγιώτη, υπάλληλο κατηγορίας Π.Ε κλάδου Διοικητικού, Επικουρικό προσωπικό, ομοίως.

Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου “AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ”

Επίσης, συγκροτήθηκαν οι επιτροπές του Νοσοκομείου Καρπάθου:
Παραλαβής φαρμακευτικού υλικού, παραλαβής υλικών καθαριότητας, παραλαβής υγειονομικού υλικού, παραλαβής τεχνικού υλικού, παραλαβής καυσίμων, γραφικής ύλης, παράδοσης επικίνδυνων αποβλήτων, χαρακτηρισμού και καταστροφής εξοπλισμού, απογραφής φαρμακευτικού υλικού.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.