Στις 2 Ιουνίου,  η ΕΣΑΛ ανέβαλε την λήψη  απόφασης  για την έκθεση Προκαταρτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΠΠΠΑ) για την μελέτη επέκτασης του λιμένα Καρπάθου στο Γαρόνησο για να δοθεί η δυνατότητα εξέτασης και άλλων εναλλακτικών λύσεων  και ειδικά της δυνατότητας χωροθέτησης ορισμένων χρήσεων σε άλλη γεωγραφική θέση στο νησί.

Παράλληλα η  Επιτροπή   επισήμανε ότι με την καθαίρεση του κυματοθραύστη δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται τα ανατολικά κρηπιδώματα του λιμανιού , ότι  με την καθαίρεση του κυματοθραύστη   δημιουργούνται μη αποδεκτές συνθήκες κυματικής διαταραχής στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης    και ότι στο  νέο  λιμάνι θα μπορούν να ελλιμενίζονται μόνο μικρά ημερόπλοια  και αλιευτικά.

Σημειώνεται ακόμη  πως  με τον προτεινόμενο σχεδιασμό στην πράξη δεν θα υπάρχει δυνατότητα  παραβολής κρουαζιερόπλοιων, όπως ζητούσε η ΕΣΑΛ με την απόφασή της του 2016.

Επισήμανε ακόμη πως   το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Τ δεν  έχει εγκρίνει την προτεινόμενη από την Περιφέρεια λύση της CNWAY ως έχει   αλλά επιφέρει αλλαγή στην θέση του στομίου του λιμένα που επηρεάζει  τον  προτεινόμενο σχεδιασμό.

Ύστερα από αυτά περιμέναμε πως η τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας θα έδινε εντολή στον μελετητή να συμπεριλάβει στην έκθεση του ΠΠΠΑ ως εναλλακτική λύση  το συνολικό σχεδιασμό που  πρότεινε η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου  με το με αριθμ.45/14-1-2019 έγγραφο της, που  αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις παρατηρήσεις της ΕΣΑΛ και ο  Δήμαρχος  θα έφερνε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο  για να έκφραση την άποψΗη του ποια από τις δυο λύσεις εξυπηρετεί καλύτερα την Κάρπαθο, με βάση τα κριτήρια και τις παραμέτρους που εξετάζονται στα πλαίσια του ΠΠΠΑ και τα οποία είναι:

 • Η επάρκεια των δημιουργούμενων χερσαίων χώρων για αναμονή και στάθμευση ΙΧ ,των μετώπων πρυμνοδέτησης Ε/Γ-Ο/Γ , παραβολής motorship  και αλιευτικών και, δυνατότητα παραβολής κρουαζιερόπλοιων.
 • Η Ασφάλεια των πλοίων κατά τους ελιγμούς προσεγγίσεως παραβολής και απόπλου.
 • Η  Επίδραση στην κυματική διαταραχή εντός της υφιστάμενης λιμενολεκάνης.
 • Λειτουργικότητα των προτεινόμενων έργων
 • Δυνατότητα επέκτασης στο μέλλον.
 • Κόστος των προτεινόμενων έργων σε σχέση με το κόστος τους.
 • Περιβαλλοντική επιβάρυνση πόλης  κατά την εκτέλεση των έργων και κατά την λειτουργία τους.

 Συνεκτιμώνται: Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τις εκπομπές  καυσαερίων πλοίων και αυτοκινήτων, τις εκπομπές μικροσωματιδίων  και σκόνης, ο θόρυβος, οι επιπτώσεις στον κυκλοφοριακό  φόρτο και την στάθμευση των οχημάτων, οι κίνδυνοι ατυχημάτων πλοίων και αυτοκινήτων, η σύνδεση των λιμενικών εγκαταστάσεων με το επαρχιακό δίκτυο .

Θα μπορούσε ακόμη ο Δήμαρχος  για επίσπευση της μελέτης  να αναθέσει  απευθείας την τοπογραφική αποτύπωση και βυθομέτρηση  της    βόρειας ακτής του Βρόντη και να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο για την εκπόνηση  προκαταρτικής μελέτης   σύμφωνα με την πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας του.

Αντί  αυτών  ο Δήμαρχος  και Περιφερειάρχης ασκούν πίεση   να επαναφερθεί και πάλι το θέμα στην ΕΣΑΛ  για να εγκρίνει  την αποδεδειγμένα προβληματική πρόταση  Γιαμίν  παρακάμπτοντας τις βάσιμες ενστάσεις και αρνητικές παρατηρήσεις  τεχνοκρατών και φορέων.

Σε ανάρτηση του στις 30 Οκτωβρίου  ο κ. Χατζημάρκος αναφέρει:

«Με τον Δήμαρχο Καρπάθου Γιάννη Νισύριο έχουμε κοινή αντίληψη και στο θέμα της μελέτης του λιμανιού που αποτελεί ζήτημα σύγκρουσης απόψεων στο νησί και η δέσμευση μας είναι να προχωρήσουμε στον δρόμο που υποδεικνύουν οι αρμόδιοι μελετητές και οι φορείς εξέτασης των μελετών τους».

Η αλήθεια  είναι  πως η Περιφέρεια υποστηρίζει μόνο τις προτάσεις του επιλεγέντος από την ίδια μελετητή και αγνοεί τις προτάσεις  και αρνητικές παρατηρήσεις άλλων μελετητών  και φορέων  και αρνείται να συζητήσει την πρόταση της έχουσας εμπειρία λιμενικών έργων υπηρεσίας.

Προφανώς οι αρμόδιοι υπάλληλοι του δεν  ενημερώνουν σωστά τον κ. Χατζημάρκο. 

Για το Γααρόνησο είχε υποβληθεί στα πλαίσια της προκήρυξης της μελέτης από την Περιφέρεια  το 2009, και άλλες  καλύτερες λύσεις, από άλλους επιλεγμένους μελετητές, που δεν εγκρίθηκαν λόγω υψηλότερου κόστους.

Μια από αυτές είναι και η παρατιθέμενη παρακάτω, 3η εναλλακτική, του γραφείου ΡΟΝΓΚΑΝ, προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων  που επιτρέπει την ταυτόχρονη πρυμνοδέτηση Οχηματαγωγού  και την πλαγιοδέτηση  ενός μικρού κρουαζιερόπλοιου.

O Δήμαρχοςαντί να υποβάλει στο υπουργείοως εναλλακτική λύση την πρόταση της τεχνικής Υπηρεσίας την οποία υιοθετούσε προεκλογικά, πριν ένα χρόνο φέρεται να έστειλε στο Υπουργείο  νεα πρόταση για το Γαρόνησο και τώρα   για να φανεί ότι ικανοποιεί  την προτροπή της ΕΣΑΛ  για μεταφορά  εκτός της πόλης κάποιων  χρήσεων του λιμανιού  έσπευσε να αναθέσει απευθείας και πάλι στον ίδιο μελετητή, τον κ. Γιαμίν  μελέτη χωροθέτησης νέου λιμένα οχληρών φορτίων   με αμοιβή  37.156,60 ευρώ  χωρίς να προσδιορίζονται ούτε η θέση ούτε τα στοιχειώδη κριτήρια – παράμετροι σχεδιασμού ( χαρακτηριστικά πλοίων κ.λ.π.) του “νέου λιμένα”και τα παραδοτέα από τον μελετητή.

Τα ερωτηματικά που απαιτούν απαντήσεις είναι πολλά.

 • Οι σημερινοί δημοτικοί σύμβουλοι της Καρπάθου,  συμφωνούν   με την λύση  που Δήμαρχος και Περιφερειάρχης πιέζουν να εγκριθεί από την ΕΣΑΛ, παρά τις αρνητικές επισημάνσεις, των προηγούμενων αποφάσεων της  επιτροπής και αν όχι γιατί δεν ζητούν οι ίδιοι με αίτηση τους την σύγκληση του συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 2  το άρθρο  67 του ν.3852/10, όπως έχουν δικαίωμα, για να συζητηθεί  το σοβαρό αυτό θέμα και να ζητήσουν να εξετασθούν και οι εναλλακτικές λύσεις;
 • Έχουν εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να υποστηρίξει  ενώπιον της ΕΣΑΛ, όπου κατά τον νόμο θα κληθεί να συμμετάσχει  ως εκπρόσωπος του Δήμου;
 • Με ποια κριτήρια, ο δήμαρχος επέλεξε  να ζητήσει προσφορά ΜΟΝΟ από  το Γραφείο του κ. Γιαμίν, αποκλείοντας άλλους μελετητές και  μελετητικά γραφεία;
 • Γιατί δεν ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης  με προγραμματική σύμβαση στο Λιμενικό Ταμείο  που έχει την αρμοδιότητα αλλά και την τεχνογνωσία  της επίβλεψης και εκτέλεσης λιμενικών έργων;
 • Από ποιον και πως κοστολογήθηκε η μελέτη χωροθέτησης  «νέου λιμένα οχληρών» σε 37.156,60   ευρώ χωρίς  να προσδιορίζονται  τι  θα περιλαμβάνει και τα παραδοτέα;
 • Ο «εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος»  για θέματα μελετών, ο πρώην Δήμαρχος  και επικεφαλής της ΑΠΕΚ ,πολιτικός μηχανικός Χρήστος Κατσάνης,  είχε γνώση  και συμφωνεί με τις ενέργειες του Δημάρχου;

Τώρα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  γνωρίζουν και δεν έχουν  το άλλοθι  ούτε της άγνοιας ούτε να ρίχνουν τις ευθύνες στον Δήμαρχο και να πίπτουν τα χέρια   τους ως Πόντιοι Πιλάτοι.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ