Την περασμένη Κυριακή εγκρίθηκαν με τρίμηνη καθυστέρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2022.

ΑΡΔΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΣ! ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΤΩΡΟΥΛΗΣ

Η συζήτηση με έντονες προσωπικές αντεγκλήσεις και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δεδομένου ότι δεν είχαν κατατεθεί εναλλακτικές προτάσεις εγκρίθηκαν ως είχαν τα σχέδια που είχε εγκρίνει η Οικονομική επιτροπή (Ο.Ε).

Το αποτέλεσμα άλλωστε δεν θα άλλαζε ακόμη και αν καταψήφιζαν την εισήγηση και οι 15 από τους 21 Δημοτικούς Συμβούλους, που δεν συμμετείχαν στην Ο.Ε..

Για την καθυστέρηση οι διοικούντες τον Δήμο επικαλέστηκαν την αδυναμία λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής.

Όμως και πριν ένα χρόνο που λειτουργούσε «εύρυθμα» η Ο.Ε. το ίδιο έγινε.

Τότε ακούγαμε τους επικεφαλής των άλλων παρατάξεων να κατηγορούν τους διοικούντες για την καθυστέρηση κατάρτισης, για έλλειψη διαβούλευσης, για έλλειψη σχεδιασμού, οράματος και αναπτυξιακής προοπτικής του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού.

Φέτος όλα αυτά ξεχάστηκαν παρότι έχουμε μια από τα ίδια ως προς το περιεχόμενο τόσο του τεχνικού προγράμματος όσο και του προϋπολογισμού.

Απλά τώρα οι ρόλοι αντιστράφηκαν και οι κατήγοροι έγινα υποστηρικτές και οι υποστηρικτές κατήγοροι.

Η αλήθεια είναι πως σύμφωνα με τον νόμο την αρμοδιότητα για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και του σχεδίου του Προϋπολογισμού την έχει η εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους.

Και όπως προκύπτει από τις αναρτήσεις στην διαύγεια το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου καταρτίστηκε την 31 Ιανουαρίου από την εκτελεστική επιτροπή και αυθημερόν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, χωρίς συζήτηση και χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση, όπως επιβάλλει ο νόμος.

Δεν ευθύνεται λοιπόν η Ο.Ε για την καθυστέρηση.

Ευθύνεται όμως για το περιεχόμενο του Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού.

Ευθύνεται και η παράταξη «Νέα Πνοή», που εκ των πραγμάτων είναι η μειοψηφία στην οικονομική επιτροπή, γιατί δεν παρουσίασε εναλλακτικές προτάσεις, που θα μπορούσαν να υπερψηφιστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακούγεται ότι ο προϋπολογισμός τα τελευταία χρόνια καταρτίζεται από κάποια εταιρεία πάροχο συμβουλευτικών υπηρεσιών που εδρεύει στην Αττική και πως η υπάλληλος του Δήμου που είχε μεγάλη εμπειρία και συνέτασσε τον προϋπολογισμό μέχρι το 2019 έχει τεθεί στο περιθώριο.

Περιμέναμε πως οι συνεργαζόμενες με τον Δήμαρχο παρατάξεις θα έθεταν ως προϋπόθεση για την στήριξη τους την κατάρτιση για την επόμενη τουλάχιστο διετία ενός επιχειρησιακού σχεδίου κοινής αποδοχής με αναπτυξιακή προοπτική και βάσει αυτού να καταρτιζότανε το τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του 2022.

Αντί αυτού τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός του 2022 είναι επανάληψη των προηγουμένων στα οποία οι παρατάξεις της μειοψηφίας τότε διαφωνούσαν και σήμερα υπερψηφίζουν.

Το τεχνικό πρόγραμμα ύψους 2,9 εκατομμυρίων περιλαμβάνει 65 έργα και δράσεις 80% των οποίων είναι προϋπολογισμού κάτω του ορίου της απευθείας ανάθεσης.

Πολλά από τα έργα είναι ουσιαστικά εικονικά με βάση τον προϋπολογισμό τους, όπως για παράδειγμα η ασφαλτόστρωση του δρόμου από Μενετές προς Λάι – ΧΥΤΑ (10.000 ευρώ), η ασφαλτόστρωση του δρόμου Μυρτώνα- Κυρά Παναγιάς ( 5.000), και των δρόμων ΔΕ Ολύμπου (50.000).

Άλλωστε πολλά από αυτά περιλαμβάνονταν και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 χωρίς να εκτελεσθούν και το ίδιο εκτιμάται ότι θα συμβεί και φέτος.

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού υποστήριξε ότι τα ποσά είναι ενδεικτικά και ότι θα ενισχυθούν όταν συνταχθούν οι μελέτες και εξασφαλιστούν πόροι.

Αν αυτό είναι το σκεπτικό το σωστό θα ήταν στα έργα αυτά να αναφέρεται ενδεικτικό κόστος ένα (1) ευρώ και να κατανέμονται οι διατιθέμενες πιστώσεις σε ώριμα έργα με βάση την προτεραιότητα τους για να μη αισθάνονται οι δημότες ότι εμπαίζονται.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 19 εκατομμύρια, τα έξοδα χρήσης ανέρχονται σε 9.141.628,84 ευρώ με τα τακτικά έσοδα που προϋπολογίζονται σε 3.128.000 να μη καλύπτουν ούτε τις πάγιες ανελαστικές δαπάνες των εξόδων προσωπικού, αιρετών, ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης και ισοσκελίζονται από τα αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων που ανέρχονται σε 7.305.000 ευρώ.

Αυτό όμως δεν φαίνεται να απασχολεί τους διοικούντες τον Δήμο, που αυξάνουν αλόγιστα τα έξοδα ξοδεύοντας τα αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων χωρίς να σκέπτονται τι θα συμβεί όταν αυτά εξαντληθούν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο προϋπολογισμός εξόδων της Υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο να είναι ισοσκελισμένα από τα αντίστοιχα έσοδα.

Το 2021 τα έσοδα από τα τέλη ανήλθαν σε 938.769 και τα έξοδα σε 904.179 ευρώ.

Το 2022 τα έξοδα αυξάνονται κατά 257% και φτάνουν τα 2.330.861 ευρώ.

Μεγάλο μέρος της αύξησης των εξόδων προκαλεί η σχεδιαζόμενη ανάθεση της αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων (ΑΣΑ) σε ιδιώτη (150.000 για τα ΑΣΑ της ΔΕ Ολύμπου και 150.000 για τα ΑΣΑ της ΔΕ Καρπάθου) και το πλύσιμο των κάδων ( 120.000 για την ΔΕ Ολύμπου και 120.000 για την ΔΕ Καρπάθου).

Να σημειωθεί πως το 2006 η Κοινότητα Ολύμπου είχε αναθέσει σε ιδιώτη την «περισυλλογή των ΑΣΑ από τον οικισμό και την αποκομιδή τους στον ΧΑΔΑ» με το απορριμματοφόρο της Κοινότητας με μόλις 1.200 τον μήνα.

Η ανάθεση της αποκομιδής των ΑΣΑ σε ιδιώτη επιχειρήθηκε και πάλι το περασμένο καλοκαίρι και ματαιώθηκε λόγω της αντίδρασης των παρατάξεων της μειοψηφίας οι επικεφαλής των οποίων τώρα φαίνεται να συμφωνούν με τον Δήμαρχο, αδιαφορούντες αν αυτό θα οδηγήσει στο υπερδιπλασιασμό των δημοτικών τελών, που ήδη είναι στα υψηλά (1.21 ευρώ ανά τμ. Στην Κάρπαθο, όταν στον Πύργο Ηλείας είναι 0.49 ευρώ ανα τ.μ.).

Ο «εντεταλμένος σύμβουλος» κ. Τσαμπουνιεράκης προσπαθώντας να δικαιολογήσει την αλλαγή θέσης , ανέφερε ότι η ανάθεση θα αφορά μόνο τις τουριστικές περιοχές και την θερινή περίοδο.

Αυτό όμως σημαίνει ότι η μερική αποκομιδή των ΑΣΑ θα κοστίσει 90.000 ευρώ το μήνα, όταν στο Δήμο Ορχομενό με τους 8.000 κατοίκους κοστίζει 120.000 ευρώ το χρόνο.

Δικαιολόγησε την διάθεση των κονδυλίων για την ανάθεση λέγοντας ότι ο λογαριασμός των ανταποδοτικών έχει πλεόνασμα 800.000 ευρώ από τις περασμένες χρήσεις, ποσό όμως που δεν θα υπάρχει το 2023 .

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Δήμος θα πληρώνει στον ΦΟΣΔΑ 25 ευρώ/ ανά τόνο ΑΣΑ που θα εναποτίθενται στον ΧΥΤΑ.

Αυτό μαθηματικά θα οδηγήσει σε αύξηση των εξόδων καθαριότητας κατά άλλες 250.000 ευρώ το χρόνο, ποσό που δεν περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό, στον οποίον δεν συνυπολογίσθηκε και η μείωση των εισπραττόμενων τελών κατά 80.000 ευρώ, που θα προκύψει από την απαλλαγή 120 επιχειρήσεων εποχιακού χαρακτήρα από τα δημοτικά τέλη για τους μήνες που δεν λειτουργούν σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ 9-2022 .

Ο κ. Τσαμπουνιεράκης χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό αναπτυξιακό με το επιχείρημα ότι ποσοστό του 37% ( 7.144.394) διατίθεται για «επενδύσεις».

Το θέμα όμως δεν είναι πόσα θα ξοδευτούν για «επενδυτικές δαπάνες» αλλά αν διατίθενται για πραγματικά αναπτυξιακά έργα.

Τέτοια έργα δεν είδαμε στο τεχνικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε.

Αναπτυξιακές επενδύσεις δεν μπορούν να λογιστούν ούτε η προμήθεια του συστήματος τηλεμετρίας (3.280.000 ευρώ), για το οποίο ήδη ο Δήμος πληρώνει 10.000 ευρώ το χρόνο ως τέλη κινητής τηλεφωνίας πριν καν εγκατασταθεί το σύστημα , ούτε η προμήθεια του χλοοτάπητα του σταδίου για τον οποίο θα πληρωθούν 600.000 ευρώ με την συντήρηση του να κοστίζει άλλα 50.000 ευρώ ετησίως.

Υποστηρίχτηκε βέβαια από τους διοικούντες ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός θα αναμορφωθούν σύντομα. Αυτό και μόνο αποτελεί ομολογία έλλειψης σοβαρού σχεδιασμού κατά την κατάρτιση τους.

Ο αντιδήμαρχος προγραμματισμού κ. Παραγιός επικαλέστηκε αδυναμία των Υπηρεσιών του δήμου για να δικαιολογήσει τα σημαντικά ποσά που δίνονται σε τρίτους για συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το 2022 προβλέπεται να διατεθούν 61.000 για αμοιβές συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών, 367.000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες, 314.800 για προγραμματικές συμβάσεις με «την Βιώσιμη Πόλη».

Αδυνατούμε να δεχθούμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου με πιστοποιημένη επάρκεια, έχουν χάσει την ικανότητα να συντάξουν ή ακόμη και να αντιγράψουν μια μελέτη απλής ασφαλτόστρωσης και πρέπει να προσφεύγουν σε τρίτους για την εκπόνηση τους ή να προκηρύξουν ένα διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση τα δυόμιση χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την εγκατάσταση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου ήταν υπεραρκετά για την σωστή οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου , την κάλυψη τυχόν κενών ή αδυναμιών και τυχόν αναγκαία επιμόρφωση του προσωπικού και να μη πληρώνει κάθε χρόνο πολλαπλάσια ποσά σε εταιρείες και συμβούλους, που εδρεύουν στην Αττική, για συμβουλευτικές ή υποστηρικτικές υπηρεσίες, απαξιώνοντας τις δικές του Υπηρεσίες .

Είναι λυπηρό ο Δήμος Καρπάθου να ομολογεί ότι «δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση του Έργου» της αποπεράτωσης του Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου και να προσφεύγει στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Φυλής πληρώνοντας 257.794,10 ευρώ για την εκτέλεση των οικοδομικών και ξυλουργικών εργασιών που αναφέρονται στην σύμβαση οι οποίες σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη του έργου κοστίζουν με βάση το ισχύον τιμολόγιο εργασιών 163.819 ευρώ ( μαζί με το Εργολαβικό όφελος 18% και το ΦΠΑ).

Ν.Π.Κανάκης