Τα νέα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Δ.Ν. συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη 31/5/2023 και συστάθηκαν σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Χάρης Χατζόπουλος

Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Χατζηαντωνίου

Γεν. γραμματέας: Θεοδώρα Βλέσσα

Ειδ. γραμματέας: Πέγκυ Ελευθεριάδη

Ταμίας: Μαρία Πέππα

Μέλος: Μαίρη Μπέλεση

Μέλος: Αυγουλλάς Κωνσταντίνος

Μέλος: Αντώνης Αράπης

Μέλος: Σπύρος Καλαποδάκης (Νομικές συμβουλές, επικουρική βοήθεια στην γραμματέα)

Κατόπιν έγινε κατανομή λοιπών αρμοδιοτήτων στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη και δημιουργήθηκαν οι εξής Ομάδες:

Ομάδα Social Media: Μαίρη Μπέλεση, Μαριάννα Νάκου

Ομάδα Προώθησης Συλλόγου: Αυγουλλάς Κωνσταντίνος, Φράγκου Κατερίνα, Γαμπιεράκη Κωνσταντίνα, Νάκου Μαριάννα

Ομάδα μουσικών: Νίκος Κουτούζος, Κωνσταντίνα Γαμπιεράκη.

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Δ.Ν.