Με ικανοποίηση διαβάσαμε στην επιστολή του κ. Γοβδελά την αναγνώριση ότι τα παραγόμενα αδρανή υλικά από την εταιρεία ΤΕ.ΛΑ.ΚΑ ΑΕ είναι πιστοποιημένα κατά CE.

MIXAΛΗΣ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ

Επισημαίνω ότι η λειτουργία των λατομείων όλης της χώρας δηλώνεται με τις σχετικές γνωστοποιήσεις, οι οποίες ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς, ως προς την ορθότητα τους.

Ο ανταγωνισμός των εταιρειών μας, θεωρώ ότι αποβαίνει υπέρ των καταναλωτών και ως εκ τούτου είναι θετικός.

Ο ανταγωνισμός όμως πρέπει να γίνεται αυστηρά στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας, των παρεχόμενων υπηρεσιών και του αλληλοσεβασμού.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Φελλουζής Μιχαήλ