Όσοι από τους  επιχειρηματίες που έχουν προτιμησιακό δικαίωμα μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων μπορούν να υποβάλουν αίτησή στο δήμο Καρπάθου. Η μίσθωση θα ισχύει δύο έτη.
Θα ακολουθήσει  υπογραφή μισθωτηρίου.

ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ