Ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη μετάπτωση του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο έγινε σήμερα! Πρέπει να δοθεί λύση σχετικά με το άρθρο 3 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου για τον καθορισμό του αιγιαλού.

Ομιλία Μίκας Ιατρίδη στη Βουλή

«Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει σταθερά ότι είναι δίπλα στους Δωδεκανήσιους και με αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να δώσει λύσεις σε ένα ζήτημα που ταλανίζει την περιοχή μας εδώ και δεκαετίες», τόνισε η Μίκα Ιατρίδη στην ομιλία της στη Βουλή για το σχέδιο νόμου σχετικά με την ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο και εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας.

Η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. επισήμανε ότι με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, διασφαλίζεται ο εκσυγχρονισμός των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου, κατοχυρώνονται τα κτηματολογικά δεδομένα  και διασφαλίζονται  τα υφιστάμενα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών, αποφεύγεται η νέα καταγραφή των δικαιωμάτων χωρίς γραφειοκρατικές περιπέτειες και νέες δηλώσεις, ενώ για τη δημιουργία των  κτηματολογικών διαγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη  τα ατομικά διαγράμματα και η προσαρμογή των ορίων σύμφωνα με την υλοποιημένη υφιστάμενη κατάσταση.

Η βουλευτής Δωδεκανήσου αναφέρθηκε και στο ζήτημα της κατάργησης του άρθρου 3 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου καλώντας τα συναρμόδια Υπουργεία να δώσουν λύση σχετικά με το άρθρο αυτό και ο καθορισμός του αιγιαλού να εφαρμόζεται όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να σταματήσει η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των ιδιοκτητών ακινήτων.

Η Μίκα Ιατρίδη αναφέρθηκε και στις προτάσεις των επιστημονικών φορέων και ενώσεων του Νομού Δωδεκανήσου σχετικά με την κατάργηση του θεσμού του Κτηματολογικού Δικαστή και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Διευθυντή του Κτηματολογίου και την κατάργηση της υποχρέωσης για ενημέρωση οικοδομής με τις σχετικές  εκκρεμείς αιτήσεις να τίθενται στο αρχείο και να μην διεκπεραιώνονται.