- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

MANOΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Όταν υπάρχουν ιδιόκτητα κτίρια του δημοσίου στη Ρόδο που είναι αναξιοποίητα, το δημόσιο δεν μπορεί να πληρώνει μισθώματα σε ιδιώτες»

Όπως είχε προαναγγείλει, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, αναδεικνύει με Επίκαιρη Ερώτηση το ζήτημα της πρόθεσης της διοίκησης του ΕΦΚΑ να προχωρήσει στη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων για να στεγάσουν τις υπηρεσίες του, ενώ υπάρχει το ιδιόκτητο κτίριο του πρώην ΙΚΑ στην Πλατεία Γεωργίου Λαμπριανού (πρώην πλατεία Φώκιαλη), για το οποίο το Υπουργείο είχε ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα εργασιών αποκατάστασης.

[1]

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, Βουλευτής Δωδ/σου – Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

«Όταν υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα του δημοσίου στη Ρόδο που μπορούν να στεγάσουν τις υπηρεσίες του, το δημόσιο δεν μπορεί να πληρώνει μισθώματα επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό», τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, που αναφέρεται και στο ιστορικό της υπόθεσης.

Επισημαίνει ότι στην απάντηση που είχε δοθεί εγγράφως από το Υπουργείο προς τον κ. Κόνσολα για το συγκεκριμένο κτίριο, αναφερόταν ότι μέσα στο Νοέμβριο του 2021 πρόκειται να υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο, προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα για την ενίσχυση της στατικότητας και του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

Παράλληλα, αναφερόταν ότι τον Ιανουάριο του 2023 επρόκειτο να παραδοθεί η μελέτη για την αποπεράτωση του κτιρίου που περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική του διαμόρφωση και την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ θα ακολουθούσε διαγωνισμός και η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο θα είχε υπογραφεί έως τον Δεκέμβριο του 2023 για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση των έργων.

Άγνωστο για ποιο λόγο, φαίνεται ότι τίποτα από αυτά δεν προχώρησε και πριν από λίγες μέρες ο ΕΦΚΑ με διακήρυξή του, ανακοίνωσε μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του στη Ρόδο, κάτι που σημαίνει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το δημόσιο.

Ο Μάνος Κόνσολας, που κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα στην Ολομέλεια της Βουλής, ερωτά τον Υπουργό:

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022
Α.Π.: 1010/ 15.09.2022

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Στέγαση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ στη Ρόδο»

Κύριε Υπουργέ,

Ο ΕΦΚΑ στη Ρόδο διαθέτει ακίνητη περιουσία και κτίριο που μπορεί να στεγάσει υπηρεσίες του και έχει ξεκινήσει, μάλιστα, και η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με έγγραφη απάντηση του Υπουργείου σε ερώτηση που είχα καταθέσει στις 31 Μαρτίου 2021. Η κίνηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ να επιδιώκει να μισθώσει ακίνητα από ιδιώτες για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του στη Ρόδο, αποτελεί εκτός λογικής,

Το ιδιόκτητο κτίριο του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην Πλατεία Γεωργίου Λαμπριανού (πρώην πλατεία Φώκιαλη) και χρήζει εργασιών ανακατασκευής για να μπορεί να στεγάσει υπηρεσίες του φορέα. Υπενθυμίζω ότι στην απάντηση που μου είχε δοθεί εγγράφως από το Υπουργείο για το συγκεκριμένο κτίριο, αναφερόταν ότι μέσα στο Νοέμβριο του 2021 πρόκειται να υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο, προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα για την ενίσχυση της στατικότητας και του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

Παράλληλα, αναφερόταν ότι τον Ιανουάριο του 2023, επρόκειτο να παραδοθεί η μελέτη για την αποπεράτωση του κτιρίου που περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική του διαμόρφωση και την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ θα ακολουθούσε διαγωνισμός και η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο θα είχε υπογραφεί έως τον Δεκέμβριο του 2023 για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση των έργων.

Άγνωστο για ποιο λόγο, φαίνεται ότι τίποτα από αυτά δεν προχώρησε και πριν από λίγες μέρες ο ΕΦΚΑ με διακήρυξή του, ανακοίνωσε μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του στη Ρόδο, κάτι που σημαίνει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το δημόσιο.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Για ποιο λόγο ενώ το Υπουργείο είχε δώσει χρονοδιάγραμμα εργασιών για την ανακατασκευή του ιδιόκτητου κτιρίου του ΕΦΚΑ στη Ρόδο, αυτό δεν προχώρησε και η διοίκηση του φορέα επιδιώκει να ενοικιάσει κτίρια από ιδιώτες;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου