Υπάρχουν δύο προτεραιότητες για το Υπουργείο Υγείας σε ό, τι αφορά στον τομέα της δημόσιας υγείας στους Λειψούς, τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας: 

MANOΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν.Δ

– Η άμεση ενίσχυση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λειψών με ένα γιατρό, πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

– Η χρηματοδότηση των έργων επισκευής και λειτουργικής ανακαίνισης του κτιρίου που στεγάζει το ιατρείο.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Υγείας, τονίζει ότι αυτή τη στιγμή, στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα άδειας, αλλά και ότι κάποιες φορές, το νησί μπορεί να μείνει χωρίς γιατρό, σε περίπτωση που ο μοναδικός γιατρός που υπάρχει συνοδεύει ασθενή σε διακομιδή.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε νησιά που παρουσιάζουν πληθυσμιακή αύξηση και αναπτύσσονται ως τουριστικοί προορισμοί τα τελευταία χρόνια, όπως οι Λειψοί, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί κομβικό ζήτημα.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ

Ο κ. Κόνσολας έθεσε, επίσης, το ζήτημα της ανακατασκευής και αναβάθμισης του κτιρίου που στεγάζει το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στους Λειψούς.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Υγείας.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση ιατρού στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών»

Κύριε Υπουργέ,

Η δημόσια υγεία στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και κυρίως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αποτελεί κομβικό ζήτημα.

Ιδιαίτερα σε νησιά που παρουσιάζουν πληθυσμιακή αύξηση και αναπτύσσονται ως τουριστικοί προορισμοί τα τελευταία χρόνια.

Οι Λειψοί αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αφού πέραν των 700 μόνιμων κατοίκων εξελίσσονται σε έναν εναλλακτικό τουριστικό προορισμό.

Το γεγονός αυτό επιβάλλει την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας, προκειμένου να υπάρχει αίσθημα ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες.

Αυτή τη στιγμή, στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών υπηρετεί μόνο ένας γιατρός.

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα άδειας, αλλά και ότι κάποιες φορές το νησί μπορεί να μείνει χωρίς γιατρό, σε περίπτωση που ο μοναδικός γιατρός που υπάρχει συνοδεύει ασθενή σε διακομιδή.

Παράλληλα, το κτίριο που στεγάζει το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στους Λειψούς χρήζει εκτεταμένων επισκευών και ανακαίνισης.

Στις προτεραιότητες του Υπουργείου και της αρμόδιας ΥΠΕ, πρέπει να ενταχθούν:

– η άμεση ενίσχυση του Π.Π.Ι. Λειψών με ένα γιατρό, πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

– η χρηματοδότηση των έργων επισκευής και λειτουργικής ανακαίνισης του κτιρίου που στεγάζει το ιατρείο.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου σχετικά με την τοποθέτηση ιατρού στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών.

2. Αν υπάρχει σχεδιασμός και πρόθεση χρηματοδότησης έργων επισκευής και ανακαίνισης στο κτίριο που στεγάζει το ΠΠΙ Λειψών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου