Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Μάνου Κόνσολα στο αίτημα πολιτών αλλά και του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου για τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών στο Κτηματολόγιο Ρόδου.

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, Βουλευτής Δωδ/σου – Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Με παρέμβαση του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κ.Κόνσολας αναφέρει ότι στο Κτηματολόγιο Ρόδου πραγματοποιείται, σε καθημερινή βάση, ένας μεγάλος όγκος συναλλαγών που συνδέονται με τα τέλη μεταγραφής αλλά και τα τέλη που συνδέονται με έκδοση πιστοποιητικών ιδιοκτησίας και τη δημιουργία αντιγράφων σχεδιαγραμμάτων.

Μάλιστα για να αντιληφθεί κανείς το εύρος των συναλλαγών στο Κτηματολόγιο της Ρόδου, αρκεί ένα μόνο στοιχείο: μόνο το  2022 το Κτηματολόγιο της Ρόδου παρέλαβε προς διεκπεραίωση περί τις 12.000 αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών/σχεδιαγραμμάτων, ενώ οι εισερχόμενες προς καταχώρηση πράξεις  ανήλθαν στις 6.578.

Οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται σε μετρητά από τρία άτυπα ταμεία, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούν να διενεργηθούν ηλεκτρονικές πληρωμές αφού δεν υπάρχουν POS.

Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι πέρα από την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών και το γενικότερο στόχο που έχει τεθεί για την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών, προκύπτει και ζήτημα ασφάλειας αφού τα μετρητά πρέπει να μεταφέρονται καθημερινά σε τραπεζικό κατάστημα.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει στην εγκατάσταση υποδομών για την διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών στο Κτηματολόγιο Ρόδου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ.Κόνσολα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης:

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023
ΑΠ2367/20.2.2023

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης,

ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικών πληρωμών στο Κτηματολόγιο της Ρόδου».

Κύριε Υπουργέ,

Στο Κτηματολόγιο της Ρόδου πραγματοποιείται, σε καθημερινή βάση, ένας μεγάλος όγκος συναλλαγών, που συνδέονται με τα τέλη μεταγραφής, αλλά και τα τέλη που συνδέονται με έκδοση πιστοποιητικών ιδιοκτησίας και τη δημιουργία αντιγράφων σχεδιαγραμμάτων.

Οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται σε μετρητά από τρία άτυπα ταμεία .

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να διενεργηθούν ηλεκτρονικές πληρωμές αφού δεν υπάρχουν POS.

Πέρα από την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών και το γενικότερο στόχο που έχει τεθεί για την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών, προκύπτει και ζήτημα ασφάλειας αφού τα μετρητά πρέπει να μεταφέρονται καθημερινά σε τραπεζικό κατάστημα.

Για να αντιληφθεί κανείς το εύρος των συναλλαγών στο Κτηματολόγιο της Ρόδου, αρκεί ένα μόνο στοιχείο: μόνο το  2022 το Κτηματολόγιο της Ρόδου παρέλαβε προς διεκπεραίωση περί τις 12.000 αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών/σχεδιαγραμμάτων, ενώ οι εισερχόμενες προς καταχώρηση πράξεις  ανήλθαν στις 6.578.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Προτίθεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει στην εγκατάσταση υποδομών για την διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών στο Κτηματολόγιο Ρόδου;

Ο Ερωτών Βουλευτής 

Μάνος Κόνσολας.   

Βουλευτής Δωδεκανήσου