Επίσκεψη στο Γ. Ν. Καρπάθου.

Εδώ με τον Διοικητή κ. Βασίλη Στασινόπουλο και τον κ. Παναγιώτη Ντεΐμεντέ ορθοπαιδικό και εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ.

Εξαιρετική δουλειά γίνεται από την Διοίκηση και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό!.

Ενημερώθηκα για εκκρεμείς υποθέσεις του Γ.Ν.Κ.:

Κόμβος, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενίσχυση ιατρικού προσωπικού με επιπλέον γιατρούς και από την πλευρά μου έθεσα το ζήτημα της ονομασίας της καρδιολογικής τουλάχιστον Κλινικής με το όνομα του αειμνήστου καθηγητή ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ, ως είχα χρέος, ως άμεσος γνώστης καθότι δήμαρχος τότε, της καταλυτικής συμβολής του στην απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ και την ταχύτατη και ποιοτικά άρτια εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του από την ΔΕΠΑΝΟΜ.

Καλόν θα ήτο οι έχοντες σε πολιτικό επίπεδο την ευθύνη και την καθ ύλην αρμοδιότητα, να τελειώνουν επιτέλους με την κατασκευή του συγκοινωνιακού κόμβου του Γ.Ν. Καρπάθου.

.