Προς απάντηση του, μάλλον παραπλανητικού, άρθρου που δημοσιεύτηκε στα Καρπαθιακά Νέα με θέμα την απουσία των μελών του Δημοτικού συμβουλίου Καρπάθου στις συνεδριάσεις για το έτος 2022.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΙΣΗΣ

Συγκεκριμένα για τις μηδενικές δικαιολογημένες απουσίες που αφορούν στο πρόσωπό μου απαντώ τα εξής:

Στις 15/12/21 εστάλη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για αίτηση άδειας απουσίας από τα δημοτικά συμβούλια για την περίοδο 17/12/21 έως τις 17/01/22 για οικογενειακούς λόγους.

Στις 28/01/22 εστάλη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για αίτηση άδειας απουσίας από τα δημοτικά συμβούλια για την περίοδο 28/01/22 έως 08/02/22 για οικογενειακούς λόγους .

Στις 27/01/22 μη γνωρίζοντας αν έχει εγκριθεί η προηγούμενη αίτηση αδείας μου καθώς δεν είχα λάβει μια απάντηση στο αίτημα μου, ξανά έστειλα email για ενημέρωση απουσίας για την συνεδρίαση στις 28/01/22 για προσωπικούς λόγους.

Στις 26/02/22 πάλι με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ενημέρωσα για την απουσία μου στην συνεδρίαση στις 27/02/22 λόγω υγείας.

Στις 27/03/22 ενημέρωσα με email για την απουσία μου στην επαναληπτική συνεδρίαση στις 27/03/22 για προσωπικούς λόγους.

Στις 16/04/22 εστάλη ενημέρωση για την απουσία μου στην τακτική συνεδρίαση στις 16/04/22 και για την απουσία μου στην ειδική συνεδρίαση για την εκλογή μελών της οικονομικής επιτροπής στις 17/04/22 για προσωπικούς λόγους.

Στις 27/04/22 ενημέρωσα με email για την απουσία μου συνεδρίαση στις 27/04/22 για προσωπικούς λόγους.

Στις 31/07/22, κατά τον ίδιο τρόπο, ενημέρωσα για την απουσία μου στη συνεδρίαση στις 31/07/22 για προσωπικούς λόγους.

Τέλος, στις 07/11/22 ενημέρωσα με email για την απουσία μου στη συνεδρίαση στις 07/11/22 για προσωπικούς λόγους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, προκύπτει ότι προσωπικά όλες οι απουσίες μου ήταν απολύτως δικαιολογημένες με emails που είχαν αποσταλεί εγκαίρως και ερωτώ:

Στις μηδενικές δικαιολογημένες απουσίες μας λήφθηκαν υπόψιν τα emails προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και το πρωτόκολλο του δήμου Καρπάθου;

Μήπως, σκοπίμως δεν αναφέρονταν στην αρχή των συνεδριάσεων;

Εν όψει προεκλογικής περιόδου μήπως κάποιοι προσπαθούν να παραπλανήσουν την συνείδηση του κΚαρπαθιακού λαού;

Όσοι επικαλούνται παρόντες με μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής, τι έχουν πράξει για την καλή λειτουργία του Δήμου μας; 

Ειλικρινά λυπάμαι και εύχομαι καλή συνείδηση στον λαό της Καρπάθου!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ