Πέντε (5) μέρες χωρίς σταγόνα νερό την τελευταία εβδομάδα στο σπίτι σημαίνει ότι η κατάσταση είναι πια δραματική. Επειδή λύση δεν είναι να τα φορτώνουμε όλα στον υδρονομέα κι αυτός να γυρνάει τους διακόπτες προσπαθώντας το ακατόρθωτο, προτείνω πάλι συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα μήπως και κάτι γίνει για το επόμενο καλοκαίρι γιατί φέτος πολύ δύσκολα θα γλυτώσουν κάποια σπίτια το βυτίο.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΡΟΣ

1.. Υδροδότηση ξενοδοχείων Κατώδιου από τη γραμμή του Μερτώνα

2. Αυστηρή επιτήρηση χρήσης αρδευτικού νερού Κατώδιου

13. Αξιοποίηση γεώτρησης Α. Αναστασίας που παραμένει αδρανής ενώ περιέχει τουλάχιστον 13 μέτρα ύψος νερού.

4. Τοποθέτηση 3 ρολογιών στην είσοδο νερού δεξαμενής Βλύας για να ξέρουμε τι νερό παράγεται για το χωριό.

5. Τοποθέτηση ρολογιών στους 3 κλάδους εξόδου από δεξαμενή Βλύας

6. Τοποθέτηση ρολογιών και διακοπτών σε επί μέρους κλάδους για επιτήρηση διαρροών και υπερκατανάλωσης

7. Κατάργηση των 3 ανισο-υψών εξόδων δεξαμενής Γέρου. Δημιουργία μίας νέας εξόδου με 3 διακλαδώσεις

8. Κατασκευή συμπληρωματικής δεξαμενής Γέρου για αύξηση χωρητικότητας

Αν το πρόβλημα είναι τα χρήματα, να μας το πείτε για να μαζέψουμε ιδιωτικά κεφάλαια και πρώτος βάζω εγώ.

Εάν το πρόβλημα είναι οργανωτικό να μας το πείτε για να αναλάβουν δράση οι σύλλογοι του χωριού.

ΥΓ1. Με γειά την τηλεμετρία των 3.3 εκ.

ΥΓ2. Επειδή υπάρχουν μελέτες και χρηματοδότηση 7,5 εκ. για δίκτυα ύδρευσης καλό είναι να ενημερωθούν αναλυτικά οι τοπικές κοινωνίες.

Για να αποφευχθούν αστοχίες από έλλειψη γνώσης τοπικών ιδιαιτεροτήτων.