Αγαπητοί συμπατριώτες θεωρώ υποχρέωσή μου να επανέλθω στο ιδιαίτερα σοβαρό για το νησί μας θέμα του νέου λιμανιού Καρπάθου μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την απόπειρα επαναφοράς αποτυχημένων και καταστροφικών προτάσεων εν μέσω της πανδημίας.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οι προσπάθειες για την σύνταξη οριστικής μελέτης για το συγκεκριμένο θέμα ξεκίνησαν το έτος 2013 με την ανάθεσή της στον κ. ΓΙΑΜΙΝ. Μέχρι σήμερα, δηλαδή μετά πάροδο επτά (7) και πλέον ετών έχουν υποβληθεί από τον εν λόγω μελετητή διαδοχικά τρεις (3) αλληλοσυγκρουόμενες μεταξύ τους προτάσεις. Η 1η δεν εγκρίθηκε από την ΕΣΑΛ, η 2η δεν υποβλήθηκε καν για έγκριση και η 3η (εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες και την προκήρυξη) επίσης δεν εγκρίθηκε από την ΕΣΑΛ. Την προώθηση προς έγκριση μιας νέας «παραλλαγής» της 3ης (μη εγκριθείσας από την ΕΣΑΛ) πρότασης ΓΙΑΜΙΝ ζητά η κα Έπαρχος Καρπάθου με έγγραφό της προς τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Λ.Τ.Ν.Δ) το οποίο κοινοποίησε στο Δήμο Καρπάθου.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑΜΙΝ

Η τελευταία (4η κατά σειράν από το 2013) πρόταση ΓΙΑΜΙΝ, της οποίας προτείνεται η προώθηση προς έγκριση, προβλέπει την καθαίρεση τμήματος του σημερινού λιμανιού μήκους 50 μέτρων και απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα:

Αυτό θα είναι το νέο λιμάνι της Καρπάθου, αν υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόταση ΓΙΑΜΙΝ. Επ’ αυτής πρέπει να λάβουν ευθαρσώς θέση όσοι Καρπάθιοι ενδιαφέρονται για το νησί τους ανεξαρτήτως του αξιώματος τους και να αναλάβουν το κόστος και τις συνέπειες της άποψής τους. Όχι να κρύβονται αορίστως πίσω από τις δήθεν απόψεις «των ειδικών» χωρίς μάλιστα να τους κατονομάζουν.

ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ

Η μοναδική «διαφορά» της «νέας πρότασης ΓΙΑΜΙΝ» από αυτήν η οποία δεν εγκρίθηκε από την ΕΣΑΛ με την υπ’ αριθμόν 75)02)31-05-2018 απόφαση της είναι ότι μειώνει το τμήμα του λιμανιού που θα καθαιρεθεί (δηλαδή μειώνει το άνοιγμα που θα δημιουργηθεί από την καθαίρεση του) από 70 μέτρα σε 50 μέτρα. Άλλη διαφορά δεν έχει. Δηλαδή, στην ουσία, είναι η ίδια πρόταση με τη μη εγκριθείσα.

Η μη έγκρισή της πρότασης αυτής ήταν μονόδρομος αφενός λόγω του ότι δεν αξιολογήθηκαν «οι όροι» («οι προϋποθέσεις») που έθεσε η ΕΣΑΛ στην προηγούμενη υπ’ αρ. 65/03/25-01-2016 απόφασή της και αφετέρου (και κυρίως) λόγω των οφθαλμοφανών – και στους πλέον αδαείς- μειονεκτημάτων της, τα οποία την καθιστούσαν όχι απλώς παντελώς άχρηστη αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη για το νησί μας, εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι επιγραμματικά τα ακόλουθα:

 • Δεν είναι πρακτικά δυνατή η επέκτασή του λιμανιού στο μέλλον ούτε η πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων, προϋποθέσεις που επισημάνθηκαν ιδιαίτερα στην υπ’ αρ. 65/03/25-01-2016 απόφαση της ΕΣΑΛ
 • Δεν καλύπτει τις ανάγκες του νησιού μας όχι σε βάθος τουλάχιστον 50ετίας, όπως θα έπρεπε, αλλά ούτε σε βάθος 10ετίας, όπως αναφέρει στην εμπεριστατωμένη πρόταση του ο κατ’ εξοχήν ειδικός τεχνικός του Λιμενικού Ταμείου, αρμόδιος για τα θέματα λιμένων κ. Χαμουζάς
 • Δεν είναι λειτουργικό γιατί, εκτός των άλλων, δεν επιτρέπει διαχωρισμό χρήσεων των λιμενικών έργων ούτε καλύπτει την ανάγκη για την ασφαλή εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων και εκρηκτικών μακριά από την πόλη και επιπλέον δεν επιλύει το μείζον κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης των Πηγαδίων
 • Όχι μόνον δεν παρέχει καμιά ασφάλεια αλλά αντιθέτως δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους κυρίως λόγω της καθαίρεσης τμήματος του σημερινού λιμενοβραχίονα, για άνοιγμα νέας εισόδου στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να μηδενίζεται η προστασία της λιμενολεκάνης των Πηγαδίων και κυρίως του ανατολικού της τμήματος από τους Βόρειους και βορειοανατολικούς κυματισμούς και ανέμους.

Τα ίδια ακριβώς μειονεκτήματα έχει και νέα πρόταση ΓΙΑΜΙΝ της οποίας της οποίας προτείνεται η προώθηση προς έγκριση.

Η δυσμενής επίπτωση που θα έχει η καθαίρεση του κυματοθραύστη στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης επιβεβαιώνεται, άλλωστε, πλήρως και από αυτήν την «επικαιροποιημένη» μελέτη κυματικής διαταραχής του ίδιου του μελετητή Κων/νου Γιαμίν (η οποία, όπως αναφέρεται σ’ αυτήν, ελέγχθηκε από τον Αλβέτρο -Παύλο Γιαμίν). Παρά τις εμφανείς προσπάθειες αποκρύψεως του προβλήματος και «ωραιοποιήσεώς» της, οι συντάκτες της αναγκάζονται να παραδεχθούν ότι και οι τρεις προτεινόμενες από τους ίδιους «λύσεις» της ίδιας πρότασης (καθαίρεση τμήματος του υφισταμένου λιμένα) παρουσιάζουν «περιορισμένα» ποσοστά μη αποδεκτής (κυματικής) διαταραχής» ως και ότι «Τα κυματικά γεγονότα της ετήσιας περιόδου, προκαλούν μεγαλύτερης έκτασης διαταραχή. Πλήρης ομολογία του προβλήματος από τον ίδιο το μελετητή. Το οποίο θα είναι διαρκές. Χωρίς καμιά δυνατότητα επίλυσης του στο μέλλον.

Εξάλλου δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να καταλάβει ο μέσος άνθρωπος τις συνέπειες για τα σκάφη αλλά και για τα καταστήματα της προκυμαίας. Αρκεί να έχει τη στοιχειώδη λογική. Για όσους «δεν γνώριζαν» ή έκαναν πως δεν γνωρίζουν, οι σημαντικές καταστροφές στην παραλία των Πηγαδίων από τη φετινή φουρτούνα έπρεπε να τους οδηγήσουν σε περισσότερες και ωριμότερες σκέψεις. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς ιδιαίτερη φαντασία για να αντιληφθεί πόσο μεγαλύτερες και περισσότερο καταστροφικές θα ήταν οι συνέπειές της από την καθαίρεση του συγκεκριμένου τμήματος του σημερινού λιμενοβραχίονα, όταν μάλιστα ο όρμος των Πηγαδίων θα ήταν περίκλειστος σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του, όπως προβλέπεται στη πρόταση ΓΙΑΜΙΝ.

Αντί οποιουδήποτε επιχειρήματος παραθέτω, χωρίς κανένα σχολιασμό, μία φωτογραφία του έτους 1949, πριν την κατασκευή του υφισταμένου λιμενοβραχίονα, η οποία δείχνει το ύψος των κυμάτων στο συγκεκριμένο σημείο του, στο οποίο προβλέπεται η καθαίρεση τμήματος αυτού, αλλά τις συνέπειες της στην προκυμαία των Πηγαδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επισημαίνω στο σημείο αυτό ότι η υπ’ αριθμόν 120/26.06.2017 απόφαση του Δ.Σ του Λ.Τ.Ν.Δ με την οποία είχε εγκριθεί η πρόταση ΓΙΑΜΙΝ ελήφθη με πλειοψηφία των «αιρετών» μελών του Δ.Σ του Λ.Τ, δηλαδή των κατ’ εξοχήν ΜΗ ειδικών, δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, μεταξύ των οποίων ο πρώην Δήμαρχος Καρπάθου και ο πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ, παρά:

α) τις επισημάνσεις της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διευθύνουσας τα έργα Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ κ. Μαρίκας Δεληγιάννη οι οποίες, στην ουσία τους, ΑΝΑΙΡΟΥΣΑΝ ΠΛΗΡΩΣ την υποτιθέμενη «σύμφωνη γνώμη» της και την πρόταση στο σύνολό της και οι οποίες υιοθετούνται από την παρατιθέμενη παρακάτω πρόταση του Λ.Τ.Ν.Δ.

β) τη μειοψηφία του μοναδικού κατ’ εξοχήν αρμόδιου μέλους του, μηχανικού της τεχνικής Υπηρεσίας του Λ.Τ, κ. Παναγιώτη Χαμουζά. Στην εμπεριστατωμένη δε αιτιολογία της αρνητικής ψήφου του ΟΥΔΕΜΙΑ αντίκρουση υπήρξε από οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του Λ.Τ.Ν.Δ. Αντιθέτως αυτή υιοθετήθηκε πλήρως από την κ. Δεληγιάννη στις επιφυλάξεις της.

Αρκεί να διαβάσει κάποιος, έστω και επί τροχάδην, τις επιφυλάξεις της κ. Δεληγιάννη και την αιτιολόγηση της αρνητικής ψήφου του κ. Χαμουζά, για να αντιληφθεί αμέσως τα προαναφερθέντα οφθαλμοφανή μειονεκτήματα της πρότασης.

Παραθέτω το ακόλουθο χαρακτηριστικό απόσπασμα της εισήγησης του κ. Χαμουζά, άκρως ενδεικτικό της ποιότητας της συγκεκριμένης πρότασης ΓΙΑΜΙΝ.

«Βεβαίως συμφωνώ με τις παρατηρήσεις έτσι όπως υποβλήθηκαν από την εισηγήτρια αν. προϊσταμένη της Τ.Υ. της Υπηρεσίας του ταμείου οι οποίες στη ουσία αναιρούν τον προτεινόμενο σχεδιασμό και β) Ολοκληρώνοντας και επειδή τα προτεινόμενα έργα δεν καλύπτουν τις ανάγκες που αναφέρονται στο αρ. 65/03/25-01-16 πρακτικό της Ε.Σ.Α.Λ. αλλά ούτε ανάγκες σε βάθος τουλάχιστον 10ετίας, δεν ψηφίζω υπέρ της λύσεως αυτής.»

Όπως ήταν φυσικό, παρά την έγκρισή της με την άνω απόφαση του Δ.Σ του Λ.Τ.Ν.Δ, η «πρόταση» ΓΙΑΜΙΝ δεν εγκρίθηκε από την ΕΣΑΛ, αφού σ’ αυτήν αντιτάχθηκαν οι κατ’ εξοχήν ειδικοί. Αυτής της πρότασης προτείνεται σήμερα η προώθηση προς έγκριση.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Μοναδικό επιχείρημα των «υποστηρικτών της πρότασης ΓΙΑΜΙΝ» είναι ότι τάχα «ακολουθούν την γνώμη των ειδικών». Χωρίς όμως να τολμούν, για ευνόητους λόγους, να προβάλουν οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα υπέρ αυτής. Και χωρίς να κατονομάζουν κάποιο από τους «ειδικούς» που επικαλούνται αορίστως ή την άποψη του. Γιατί δεν φαίνεται ότι δεν υπάρχουν. Πρέπει να ομολογήσω ότι μέχρι σήμερα, παρ’ όλες τις προσπάθειες μου, δεν κατάφερα να ανακαλύψω γνώμη συγκεκριμένου ειδικού που να συνηγορεί υπέρ της της πρότασης ΓΙΑΜΙΝ.

Αντιθέτως οι κατ’ εξοχήν ειδικοί έχουν αντιταχθεί με εξαιρετικά σοβαρά και εμπεριστατωμένα επιχειρήματα στις προτάσεις ΓΙΑΜΙΝ. Ενδεικτικά και μόνον αναφέρω τους παρακάτω:

 1. Είκοσι οκτώ (28) Καρπάθιοι πλοίαρχοι με την από 14-10-2016 επιστολή τους προς 1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2. Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Γραφ. κ. Περιφερειάρχη, 3. Δήμο Καρπάθου 4. το Λιμενικό Ταμείο κλπ. Σημείωση: Δεν γνωρίζω κανένα Καρπάθιο πλοίαρχο που να συμφωνεί με την πρόταση ΓΙΑΜΙΝ.
 2. Ο ειδικός τεχνικός του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, αρμόδιος για τα θέματα λιμένων κ. Χαμουζάς, τόσον κατά την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Λ.Τ Ν.Δ όσον και με επανειλημμένα άρθρα του. Γνωρίζει κανείς κάποιο καλλίτερο ειδικό, για τα θέματα αυτά, από τον Χαμουζά ώστε να αγνοεί τις απόψεις του;
 3. Επί της ουσίας και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διευθύνουσας τα έργα Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ κ. Μαρίκα Δεληγιάννη με τις διατυπωθείσες επιφυλάξεις στην υπ’ αριθμόν 120/26.06.2017 απόφαση του Δ.Σ του Λ.Τ.Ν.Δ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου δηλαδή η αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπηρετούν οι κατ’ εξοχήν ειδικοί επί του συγκεκριμένου θέματος, με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΤΥ45/14-1-2019 έγγραφο της, υπογραφόμενο από την προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Μαρίκα Δεληγιάννη, προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Καρπάθου, γνωστοποίησε τις απόψεις της επί του θέματος υποβάλλοντας συγκεκριμένη πρόταση, η οποία ταυτίζεται απολύτως με την πρόταση η οποία περιλαμβάνεται στην από 14-10-2016, επιστολή των 28 Καρπαθίων Πλοιάρχων.

Η πρότασή της αποτυπώνεται στις παρακάτω εικόνες:

Η πρόταση αυτή προβλέπει την επέκταση του ακρομωλίου κατά 170 μ, ώστε να προστατευτεί η λιμενολεκάνη από τους Ανατολικούς και βόρειους κυματισμούς, κρηπίδωση της ανατολικής πλευράς του Γαρόνησο για την πρυμνοδέτηση των ημερόπλοιων και κατασκευή στο Βρόντη κρηπιδώματος 200 μ. για την μεταφορά εκτός της πόλης όλης της εμπορικής δραστηριότητας του λιμανιού, συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων της γραμμής με διαχωρισμό χρήσης των κρηπιδωμάτων ώστε το λιμάνι να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι αποκλειστικά σαν τουριστικό.

Τα πλεονεκτήματα της πρότασης αυτής είναι εμφανή γιατί εξασφαλίζει όλες τις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου λιμανιού, ακόμα και σε βάθος 50ετίας. Όπως αναφέρεται στην ίδια πρόταση, με αυτήν επιτυγχάνεται:

 • O διαχωρισμός λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων.
 • Ο έλεγχος ασφάλειας και οι κανόνες λειτουργίας του τουριστικού λιμένα.
 • Η ασφαλής πλαγιοδέτηση μεγάλων κρουαζιεροπλοίων εξωτερικά και μικρότερων τουριστικών εσωτερικά.
 • Η προστασία από κυματισμούς στη λιμενολεκάνη.
 • Η ασφαλής πρυμνοδέτηση των 0/Γ-Ε/Γ πλοίων στην αποβάθρα.
 • Η μεταφορά της κίνησης των οχημάτων εκτός ιστού πόλεως.
 • Η πλαγιοδέτηση και εκφόρτωση Μ/Σ πλοίων στη νέα αποβάθρα χωρίς να επιβαρύνεται το κέντρο της πόλης από φορτηγά κ.λ.π.
 • Η εκφόρτωση των επικινδύνων φορτίων μακριά από κατοικημένη περιοχή
 • Η δημιουργία πρόσθετου χερσαίου χώρου περίπου 16.000,00 τ.μ και τέλος
 • το κόστος διατηρείται περίπου στα ίδια επίπεδα.

Στο έγγραφο αυτό (υπ’ αρ. πρωτ. ΔΤΥ45/14-1-2019) επισημαίνεται ακόμη ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Δ υποβάλλει την συγκεκριμένη πρόταση «ως Φορέας Εκμετάλλευσης και γνωρίζοντας τις ανάγκες και τις Υποδομές λιμενικών έργων» ως και ότι, για την σύνταξη της πρότασης της, έλαβε υπ’ όψιν, εκτός των άλλων, και: α) τις τρεις (3) προτάσεις του μελετητή που υποβλήθηκαν στην ΕΣΑΛ, β) τις παρατηρήσεις της ΕΣΑΛ ανά πρόταση, γ) τις επιφυλάξεις της ίδιας Υπηρεσίας στην υπ’ αρ. 120/26-6-2017 απόφαση του Λ.Τ Ν.Δ (δηλαδή τις «επιφυλάξεις Δεληγιάννη», που παρατίθενται παραπάνω), δ) τις σημερινές ανάγκες του νησιού για ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό λιμένα σε βάθος 50ετίας, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις της Π.Ε.Π.Ε.Ν του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιέρας και τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της ΕΣΑΛ, ε) το γεγονός ότι η Υπηρεσία αυτή (η Τεχνική Υπηρεσία του Λ.Τ Ν.Δ, δηλαδή η κατ’ εξοχήν αρμόδια Υπηρεσία «ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ, ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ…» (οι υπογραμμίσεις δικές μου).

Την πρόταση αυτή δεν δικαιούται να αγνοεί κανείς. Ιδιαίτερα οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καρπάθου στους οποίους απευθύνεται και κυρίως οι πολιτικοί προϊστάμενοί τους.

Στο σημείο αυτό τίθενται τα ακόλουθα σοβαρά ερωτήματα για τις μέχρι τώρα ενέργειες «των αρμόδιων υπευθύνων» τα οποία χρήζουν άμεσης απάντησης όπως:

 • Έχει καμιά σχέση η εν λόγω πλήρως εμπεριστατωμένη πρόταση της Τ.Υ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ με την πρόταση ΓΙΑΜΙΝ;
 • Απαιτούνται «γνώσεις ειδικών» για να γίνει αντιληπτή η χαώδης διαφορά των;
 • Ποια είναι η τύχη της εν λόγω πρότασης η οποία δεν έχει κοστίσει στο Ελληνικό Δημόσιο ούτε ένα (1) ΕΥΡΩ;
 • Εξετάσθηκε η πρόταση αυτή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νότιας Δωδεκανήσου και το Δ.Σ του Δήμου Καρπάθου; αν όχι γιατί;
 • Τι εμποδίζει την προώθηση της πρότασης αυτής ως εναλλακτικής (τουλάχιστον) λύσης στην ΕΣΑΛ, δεδομένου ότι η ΕΣΑΛ εξετάζει μόνον προτάσεις που της υποβάλλονται από αρμόδιους φορείς;
 • Ποια θέση λαμβάνουν επ’ αυτής ο κ. Περιφερειάρχης, η κ. Έπαρχος και ο κ. Δήμαρχος Καρπάθου; Σε ποιες ενέργειες προέβησαν μέχρι σήμερα; Ποια επιχειρήματα συνηγορούν υπέρ της πρότασης ΓΙΑΜΙΝ;
 • Γιατί η κατ’ εξοχήν αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Λ.Τ. Ν.Δ «δεν συμμετείχε, δεν ενημερώθηκε, αλλά ούτε και ζητήθηκε ποτέ η γνώμη της για οποιοδήποτε σχεδιασμό…»; Ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό;
 • Κλήθηκαν τα αρμόδια όργανα της Π.Ε.Π.Ε.Ν του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιέρας να υποβάλουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΣΑΛ, και αν όχι γιατί δεν κλήθηκαν; Ποιος δεν ήθελε ή δεν θέλει να ακούσει την άποψή τους;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Το οικονομικό μέλλον ολόκληρης της Καρπάθου (και όχι μόνον των Πηγαδίων), φαίνεται να βρίσκεται στην αειφόρο, ισορροπημένη, εγκαίρως και επαρκώς προγραμματισμένη, τουριστική ανάπτυξή της. Μεταξύ των βασικών έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού είναι η κατασκευή ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς λιμανιού, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του νησιού μας σε βάθος 5οετίας τουλάχιστον, με πρόβλεψη δυνατότητας επέκτασής του, ώστε να εξυπηρετεί τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του λόγω της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης. Το δίλημμα «αν θέλουμε λιμάνι» ή δεν θέλουμε λιμάνι είναι προφανώς ψευτοδίλημμα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας που να μην δέχεται την αναγκαιότητα της κατασκευής νέου λιμανιού. Το πραγματικό δίλημμα είναι άλλο. Τι είδους λιμάνι θέλουμε. Θέλουμε ένα «οποιοδήποτε λιμάνι» ή ένα σύγχρονο και λειτουργικό λιμάνι με όσο το δυνατό μεγαλύτερο όριο ζωής; Αντέχουμε άλλες προχειρότητες στον τόπο μας; Δεν νομίζω ότι υπάρχει στοιχειωδώς σοβαρός άνθρωπος που να προκρίνει την πρώτη λύση («οποιοδήποτε λιμάνι»), η οποία οδηγεί με βεβαιότητα στην καθυστέρηση κατασκευής του ή την μη κατασκευή του αφού δεν πρόκειται να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές πρόταση για «οποιοδήποτε» λιμάνι, όπως αποδείχθηκε περίτρανα από την «τύχη» των προτάσεων του κ. ΓΙΑΜΙΝ. Μήπως αυτό επιδιώκουν οι υπέρμαχοι της πρότασης ΓΙΑΜΙΝ, ή κάποιοι από αυτούς;

Θεωρώ ότι η πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, κατ’ εξοχήν και κατά νόμο αρμόδιας για τα θέματα αυτά, δίνει άμεση λύση στο πρόβλημα και πρέπει να προωθηθεί άμεσα στην ΕΣΑΛ προς έγκριση. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πόρους που προέρχονται από τον Ελληνικό Λαό και όχι από την τσέπη οποιουδήποτε, όποιος κι αν είναι αυτός, ώστε να προσπαθεί να επιβάλει τη λύση της αρεσκείας του.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Χωρίς την παραμικρή πρόθεση αντιδικίας με κανένα πρέπει να επισημάνω τα ακόλουθα:
Το παρόν σημείωμά μου (αναγκαστικά μακροσκελές για να αναδειχθεί το θέμα) βασίζεται σε στοιχεία που κατάφερα να συγκεντρώσω με μεγάλη προσπάθεια λόγω της μέχρι σήμερα μη νόμιμης άρνησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καρπάθου να μου χορηγήσουν, παρά τις επανειλημμένες προς αυτούς οχλήσεις μου, τα στοιχεία που ζήτησα με έγγραφες αιτήσεις μου τον Αύγουστο του 2020. Συνάδει η συμπεριφορά αυτή προς τις Αρχές της Διαφάνειας και της Χρηστής Διοίκησης;

Τους καλώ, όπως έχουν υποχρέωση, να δώσουν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία του σχετικού φακέλου ώστε να πληροφορηθούν όλοι οι συμπατριώτες μας τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι σήμερα για το θέμα αυτό. Όπως π.χ. τις συμβάσεις με το μελετητή, τα καταβληθέντα μέχρι σήμερα ποσά (αμοιβές κλπ) και την αιτία της καταβολής των, την έρευνα της επιβλέπουσας Αρχής για την τήρηση των όρων των σχετικών συμβάσεων και τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν σε τυχόν παραβίαση των κλπ. Υποθέτω ότι δεν μπορεί να έχει κανείς αντίρρηση για τη δημοσιοποίησή των.

Αδυνατώ να αντιληφθώ ποιοι είναι οι «κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις» για να προωθήσουν την πρόταση ΓΙΑΜΙΝ. Μέχρι σήμερα δεν υπέπεσε στην αντίληψη μου η έκφραση θετικής άποψης για την εν λόγω πρόταση από οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος (αν εννοεί αυτούς).

Καθόσον με αφορά: Είναι αυτονόητο ότι, όπως έπραξα και στο παρελθόν, θα υπερασπίζομαι και στο μέλλον με κάθε τρόπο τις απόψεις μου γι’ αυτό που θεωρώ συμφέρον για το νησί μας, αναλαμβάνοντας το οποιοδήποτε κόστος. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα αλλά και (κυρίως) αυτονόητη υποχρέωσή μου ως πολίτη και ως Δημότη.

Αθήνα Νοέμβριος 2020
Μιχαήλ Λ. Κοσμάς