Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, διαμορφώνοντας και καταθέτοντας 5 προτάσεις στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας για την οικονομική στήριξη των μικρών τουριστικών καταλυμάτων και των ενοικιαζόμενων δωματίων.

Ο Μάνος Κόνσολας αναφέρει ότι το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου, βρίσκει πολλές από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις χωρίς το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης για να διευκολυνθεί η επανεκκίνησή τους, αφού δεν κατέστη δυνατό να χρηματοδοτηθούν σε ένα ρεαλιστικό βαθμό και επίπεδο, είτε μέσα από τις επιστρεπτέες προκαταβολές, είτε μέσα από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο κ. Κόνσολας καταθέτει 5 συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των μικρών τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνουν:

1ον: Τη διαμόρφωση κριτηρίων που θα δίνουν τη δυνατότητα στα μικρά τουριστικά καταλύματα και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια να ενταχθούν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις τουριστικές επιχειρήσεις που θα ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο. Δεν πρέπει να τεθούν απαγορευτικά κριτήρια για το μέγεθος των επιχειρήσεων και τον αριθμό των εργαζόμενων που
αποκλείουν τα μικρά τουριστικά καταλύματα.

2ον: Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών από τον επόμενο μήνα, για να στηριχθεί η επανεκκίνηση λειτουργίας των μικρών τουριστικών καταλυμάτων.

3ον: Ειδικό και διευρυμένο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού με αύξηση των σχετικών κονδυλίων, που θα έχει ως άμεσα ωφελούμενες τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων και μικρών τουριστικών καταλυμάτων.

4ον: Ένταξη των μικρών τουριστικών καταλυμάτων στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

5ον: Διαμόρφωση ειδικού προγράμματος μέσα από το ΕΣΠΑ που θα έχει στόχευση την ποιοτική αναβάθμιση και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από τα μικρά τουριστικά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

«Δικαίωμα στην επιβίωση, στη ζωή και στην ανάπτυξη έχουν και τα μικρά τουριστικά καταλύματα, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων», επισημαίνει σε δήλωση του ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών
Κύριο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Στήριξη και ενίσχυση της ρευστότητας των μικρών τουριστικών καταλυμάτων και ενοικιαζομένων δωματίων»

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, ο τουρισμός αποτελεί ένα τομέα που έχει πληγεί καίρια από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Ιδιαίτερα τα μικρά τουριστικά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν κατέστη δυνατό να χρηματοδοτηθούν σε ένα ρεαλιστικό βαθμό και επίπεδο, είτε μέσα από τις επιστρεπτέες προκαταβολές, είτε μέσα από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου, βρίσκει πολλές από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις χωρίς το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης για να διευκολυνθεί η επανεκκίνησή τους.

Είναι επιβεβλημένο να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης αυτών των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνει:

1ον: Τη διαμόρφωση κριτηρίων που θα δίνουν τη δυνατότητα στα μικρά τουριστικά καταλύματα και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια να ενταχθούν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις τουριστικές επιχειρήσεις που θα ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο. Δεν πρέπει να τεθούν απαγορευτικά κριτήρια για το μέγεθος των επιχειρήσεων και τον αριθμό των εργαζόμενων που αποκλείουν τα μικρά τουριστικά καταλύματα.

2ον: Την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για να στηριχθεί η επανεκκίνηση λειτουργίας των μικρών τουριστικών καταλυμάτων.

3ον: Ειδικό πλαίσιο προβλέψεων και κριτηρίων για να ενταχθούν μικρά τουριστικά καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

4ον: Διαμόρφωση ειδικού προγράμματος μέσα από το ΕΣΠΑ που θα έχει στόχευση την ποιοτική αναβάθμιση και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από τα μικρά τουριστικά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

5ον: Η δημιουργία ειδικού και διευρυμένου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού με αύξηση των σχετικών κονδυλίων, που θα έχει ως άμεσα ωφελούμενες τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων και μικρών τουριστικών καταλυμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

  1. Εάν στις προθέσεις και στον σχεδιασμό των Υπουργείων είναι η υιοθέτηση και δρομολόγηση κάποιων εκ των ανωτέρω προτάσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.
  2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την ενίσχυση και την παροχή ρευστότητας στα μικρά τουριστικά καταλύματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου