Αναστέλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021 τα πρωτόκολλα κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής αυθαίρετων κατασκευών στα Δωδεκάνησα. Το Υπουργείο Οικονομικών , κατέθεσε τη σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις. Για το θέμα αυτό είχε αναλάβει σχετική πρωτοβουλία ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας πριν από 10 ημέρες, ζητώντας να θεσμοθετηθεί μια χρονική προθεσμία, που θα δώσει τη δυνατότητα να τροποποιηθεί και να υπάρξουν βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο.

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο κ.Κόνσολας που θα μιλήσει στο σχετικό  νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής , επισημαίνει ότι: «δεν πρόκειται για χαριστική ρύθμιση, υπάρχουν διατάξεις οι οποίες χρήσουν τροποποίησης και βελτίωσης προκειμένου να διορθωθούν προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν τους πολίτες εδώ και πολλά χρόνια. Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά.

Κυρίως όμως πρέπει να επιλυθεί το πρόβλημα της διάστασης που υπάρχει ανάμεσα στο κανονιστικό πλαίσιο του κτηματολογικού κανονισμού της Δωδεκανήσου και στο νόμο  2971 του 2001 για τον αιγιαλό και την παραλία».

Όπως είχε τονίσει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου στην παρέμβαση του προς τον Υπουργό Οικονομικών, η χρονική αυτή παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021 ήταν επιβεβλημένη αφού:

  • Πολλές κατασκευές, που έχουν συμπεριληφθεί στα πρωτόκολλα κατεδάφισης,  έχουν ενταχθεί στο νόμο για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων.
  • Με τις ισχύουσες διατάξεις χαρακτηρίζονται αυθαίρετες, κατασκευές που απέχουν ακόμα και 100 μέτρα από την ακτογραμμή.
  • Η πανδημία δημιούργησε νέα δεδομένα και δυσκολίες σε πολίτες να συγκεντρώσουν είτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε να προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες.
  • Θα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, που θα λαμβάνει υπόψη της:

α. τις ιδιαιτερότητες του κτηματολογικού καθεστώτος στα Δωδεκάνησα αλλά και την ανάγκη να δοθεί μια μόνιμη και βιώσιμη λύση στο ζήτημα των καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου, με όρους δημοσίου συμφέροντος.

β. Θα δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης σύγχρονων και περιβαλλοντικά ουδέτερων λυόμενων κατασκευών υγιεινής και εξυπηρέτησης των πελατών με βάση πρότυπα σχέδια των Υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος.

γ. Θα δίνεται η δυνατότητα νομιμοποίησης όσων κατασκευών αποσκοπούν στην προστασία των ακτών από την διάβρωση – η οποία είναι διαπιστωμένη στα νησιά μας-  σύμφωνα με τις προβλέψεις τις νομοθεσίας.

δ. Θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη να δοθεί μια μόνιμη και βιώσιμη λύση στο ζήτημα των «καταπατημένων» είτε των «διεκδικούμενων» ακινήτων του δημοσίου που ειδικά στην Δωδεκάνησο έχουν ιστορική βάση, με όρους δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικής ευθύνης.

ε. Θα γίνεται διάκριση μεταξύ του παλαιού και του νέου αιγιαλού, καθώς και των απλών καλλωπιστικών έργων στον παλαιό αιγιαλό σύμφωνα με Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ν.Δ.