Ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε εργασία κατασκευής περίφραξης ιδιοκτησιών, σε επαφή με το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, θα ελέγχεται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καρπάθου Η.Ν. Κάσου.

Εντός των επόμενων ημερών θα εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού τάφρων του Επαρχιακού οδικού δικτύου.

Επαρχείο Καρπάθου – Η. Ν. Κάσου. Φωτό: Δημήτρης Σπανός

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από την Επαρχιακή Οδό Αρκάσας – Μενετών – Πηγάδια, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι συνορεύουν και έχουν τοποθετήσει περιφράξεις κατά μήκος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καρπάθου Η.Ν. Κάσου, στο τηλέφωνο 2245-361215.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός