Δημόσια δέσμευση έλαβε ο Δήμος της Η.Ν. Κάσου με την υπ΄ αριθ. 24/2021 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μηδενική ανοχή στην σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας αλλά και γενικότερα στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος της Η.Ν. Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος ανέφερε στην εισήγηση του τα παρακάτω :

Οι πρόσφατες καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης που είδαν το φως της δημοσιότητας στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού ανάδειξαν ένα φαινόμενο που στην χώρα μας παρέμενε στην σκιά. Ένα έγκλημα που έμενε χωρίς τιμωρία, κυρίως γιατί τα περισσότερα θύματα δεν εύρισκαν τις απαραίτητες συνθήκες προστασίας, και τα ψυχικά αποθέματα ώστε να το καταγγείλουν και να ζητήσουν την τιμωρία των δραστών.

Ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου από θεατής  επιλέγει να γίνει πρωταγωνιστής και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο προστασίας για όλους, εργαζόμενους και γενικότερα όλους τους πολίτες που κατοικούν στα διοικητικά του όρια.

«Η εκδήλωση οποιαδήποτε μορφής ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος».

Η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι ανεχτή σε κανένα χώρο, είτε αυτή προκαλείται από αιρετό είτε από εργαζόμενο συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ορίζονται επίσης τα πειθαρχικά αδικήματα και οι πειθαρχικές ποινές για την τέλεση σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και κάθε διάκρισης λόγω φύλου, προκειμένου οι σχετικές διατάξεις να εναρμονιστούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΝΟΜΟΣ 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26/ 9.2.2007).

Ο Δήμος της Η.Ν. Κάσου πλέον δεσμεύεται να συμβάλλει στην ενημέρωση και την ενδυνάμωση των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους, για τη διαδικασία της καταγγελίας των διωκόμενων περιστατικών και την αντικειμενική και αμερόληπτη διερεύνηση αυτών και τέλος να παρέχει κάθε δυνατή  βοήθεια και υποστήριξη στα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται ώστε, να αντιμετωπίζεται η καταγγελία με τη δέουσα σοβαρότητα και απόλυτη εμπιστευτικότητα και με σεβασμό των υπερασπιστικών δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του προσώπου που καταγγέλλεται, να προστατεύονται τόσο οι καταγγέλλοντες/καταγγέλλουσες, αλλά και οι διενεργούντες τις ΕΔΕ, από δυσμενείς διακρίσεις και εργασιακά αντίποινα.