Στα πλαίσια της προστασίας της υγείας των κατοίκων της Η.Ν. Κάσου από τον COVID-19, ο Δήμος προέβη στην αγορά 300 (τριακοσίων) rapid tests, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για προληπτικούς λόγους και σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Ιατρείο Κάσου, για ελέγχους στους ηλικιωμένους και στις ευπαθείς υγειονομικά ομάδες, κυρίως, και σε όσους ακόμα έχουν ύποπτα συμπτώματα της αρρώστιας.

Ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου, πρωτοπόρος στον τομέα αυτό , έχει ως πρώτιστο μέλημά του, τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας όλων των κατοίκων του και την παρέχει όπως και την άνοιξη (διανομή μασκών, γαντιών και αντισηπτικών) με όλα τα απαραίτητα μέσα υγειονομικής προστασίας από την πανδημία.

Τέλος, θέλουμε να υπενθυμίσουμε και να παροτρύνουμε τους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοίκους που μετακινούνται εκτός του νησιού για οποιονδήποτε λόγο, να τηρούν τις υποδείξεις των ειδικών(οικειοθελής παραμονή μίας εβδομάδας τουλάχιστον, κατ’ οίκον) για την αποφυγή δυσάρεστων για όλους συμβάντων.