- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 197ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Οι εκδηλώσεις της 197ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Ηρωικής Νήσου Κάσου:

ΣΑΒΒΑΤΟ  5  ΙΟΥΝΙΟΥ  2021

[1]

ΚΥΡΙΑΚΗ  6  ΙΟΥΝΙΟΥ  2021

ΔΕΥΤΕΡΑ  7  ΙΟΥΝΙΟΥ  2021

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ