Για την ενημέρωση των πολιτών η Δημοτική Αρχή προκειμένου να δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους Κασιώτες αλλά και τους φίλους της Η.Ν. Κάσου απ’ όλα τα μέρη της γης, προχώρησε στην έκδοση εντύπου δημοτικής εφημερίδας με τίτλο «Τα εν οίκω εν Δήμω της Ηρωικής νήσου Κάσου» με στόχο να εκμηδενίσει τις αποστάσεις.

Μέχρι σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα τα πρώτα 3 φύλλα μέσω των οποίων γίνεται ενημέρωση για τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις του Δήμου για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων του νησιού των επισκεπτών και όχι μόνο.

Η δημοτική εφημερίδα έχει εκδοθεί σε έντυπη μορφή με τιράζ 600 φύλλων για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο κυρίως για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή όπου γίνεται διανομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 1500 αποδέκτες σε όλο τον κόσμο. Ακόμα είναι διαθέσιμη για όλους τους  ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του Δήμου Η.Ν. Κάσου kasos.gr στη διαδρομή, ο Δήμος → Εφημερίδα της Κάσου, αλλά και στο Facebook.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1
www.kasos.gr/dimos/περιοδικό-κάσου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2
www.kasos.gr/dimos/τεύχος-2/
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3
www.kasos.gr/dimos/τεύχος-3/