Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κάσου ”ΝΙΚΟΣ. Γ. ΜΑΥΡΗΣ” αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ηρωικής Νησου Κάσου και φιλοξενείται σε ένα όμορφο και συμβολικό νεοκλασικό κτήριο στο νησί μας.

Η βιβλιοθηκονόμος Μαρία Γεραπετρίτη

Διαθέτει πλούσια συλλογή, που σκοπό έχει να προφέρει στους κατοίκους του νησιού  την κατάλληλη  πληροφόρηση, ενημέρωση, μόρφωση και δραστηριότητα. Αποτελείται από πλούσιο υλικό σε έντυπη, ηλεκτρονική και οπτικοακουστική μορφή, όπως για παράδειγμα βιβλία, φυλλάδια, περιοδικές εκδόσεις, χειρόγραφα, σπάνιες συλλογές.

Οι συλλογές της μπορούν άμεσα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κατοίκων του νησιού και να προσφέρουν αξιόπιστη πληροφορία. Ταυτόχρονα, μπορούν να υποστηρίξουν την αυτομόρφωση και να ενθαρρύνουν την χρήση τους στους χρήστες ανεξαρτήτως γλώσσας, φύλου, ηλικίας, μόρφωσης και πνευματικών ικανοτήτων.

Το έργο που γίνεται στην  βιβλιοθήκη είναι σπουδαίο, αλλά ο σκοπός του ακόμα μεγαλύτερος!

Με καίριας σημασίας   βήματα που ακολουθούνται, η βιβλιοθήκη είναι σε διαδικασία οργάνωσης και ψηφιακής αναβάθμισης, προκειμένου η πληροφορία να καταστεί προσβάσιμη στην κοινότητα, να διατηρηθεί στο χρόνο και να εμπλουτιστεί μελλοντικώς.

Η αναβάθμιση  της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κάσου ”ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΑΥΡΗΣ” αποβλέπει όχι μόνο στο να επιτελέσει με σύγχρονο τρόπο τον δανειστικό της ρόλο, αλλά και να φιλοξενήσει μελλοντικά στο χώρο της ποικίλες πολιτιστικές δράσεις (ομιλίες, λέσχη ανάγνωσης, δραστηριότητες για παιδιά κ.α) έτσι ώστε να καταστεί κύτταρο πολιτισμού για το νησί μας.