Ο Δρ Βασίλειος Καπετανάκης αποδέχτηκε με μεγάλη τιμή και ευθύνη την πρόσκληση της Αμερικάνικης Ένωσης Γυναικολογικής Λαπαροσκόπησης (AAGL) να υπηρετήσει ως μέλος της Διεθνούς Επιτροπής εξειδικευσης στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (International Fellowship of Minimal Invasive Surgery Committee).

Dr Bασίλης Εμμ. Καπετανάκης

Η θέση απονέμεται σε μόνο σε δύο (2) εξειδικευμένους στις ΗΠΑ γυναικολόγους με συγκεκριμένη εξειδίκευση στη λαπαροσκοπική/ρομποτική χειρουργική.

Η υπηρεσία είναι διετής και σκοπό έχει την προαγωγή κέντρων μάθησης και εξειδίκευσης στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σε διεθνές επίπεδο υπό την αιγίδα της Αμερικάνικης Ένωσης Γυναικολογικής Λαπαροσκόπησης (AAGL)

#KentroKapetanaki #AAGL
#InternationalFellowship #Committee
www.kapetanakis-center.gr