Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση στις 3 Αυγούστου με μοναδικό θέμα την αποδοχή ειδικού όρου που το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ζητά να προστεθεί στη δανειακή σύμβαση για πρόσθετη εξασφάλιση του δανείου των  3.372.800 € που θα λάβει ο Δήμος «για την προμήθεια «συστήματος εξοικονόμησης διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου».

Περιμέναμε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ζητούσαν από τον εισηγητή του θέματος Γ. Γραμματέα του Δήμου να εξηγήσει ποιο θα είναι το πρακτικό όφελος από την εγκατάσταση και λειτουργία του πολύπλοκου και δαπανηρού υπό προμήθεια συστήματος.

Αντί αυτού η συζήτηση περιορίσθηκε στην ευθύνη που θα έχει ο Δήμος, για την εξασφάλιση του Δανείου για το οποίο τυπικά υποθηκεύονται τα έσοδά του Δήμου μέχρι την αποπληρωμή του. Το ουσιαστικό θέμα είναι ότι διατίθενται 3.234.000 ευρώ για προμήθεια ενός συστήματος μηδαμινής ωφελιμότητας και ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει μερικές χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για την συντήρηση και λειτουργία του.

Υποστηρίχθηκε ότι δεν υπάρχει χρόνος για να ζητηθούν αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι το έργο έχει μεταφερθεί στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗΣ, που λήγει 31/12/2023 με δυνατότητα μάλιστα παράτασης.

Δεν δικαιολογείται ως εκ τούτου ο χαρακτηρισμός του θέματος ως επείγοντος.

Υποστηρίχθηκε ακόμη ότι το αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να αλλάξει με την δικαιολογία ότι τα χρήματα τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο έργο. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορήγησε έντοκο δάνειο στο ΤΠΔ με επιτόκιο 3,4 %, για χρηματοδότηση υποδομών των Δήμων το οποίο θα αποπληρωθεί από χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν καθορίζονται με την απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί όπως προκύπτει και από το άρθρο 12 παράγραφος 2 της με αριθμ. 22766/09-04-2020 κοινής Υπουργικής απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, όπου αναφέρεται ότι :

«Σε περίπτωση σημαντικής διαφοροποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου ή του χρονοδιαγράμματος της ενταγμένης πράξης, απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της παραγρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει».

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά συνέπεια μπορεί τεκμηριωμένα να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών την τροποποίηση της απόφασης ένταξης ώστε το προϊόν του Δανείου να διατεθεί σε και πάλι σε έργα υποδομών ύδρευσης τα οποία πράγματι θα διασφαλίζουν την εξοικονόμηση, την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Εμείς θα παραθέσουμε μερικά ερωτήματα με την ελπίδα πως ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα αναζητήσουν απαντήσεις σε αυτά, οι οποίες θα τους πείσουν για την ανάγκη διαφοροποίησης  του αντικειμένου του έργου.

  1. Με ποια κριτήρια και από ποιον επιλέχθηκε η προμήθεια ενός πολύπλοκου και ακριβού συστήματος τηλεμετρίας όταν η αυτοματοποίηση της λειτουργίας των γεωτρήσεων και η τηλεμέτρηση των δικτύων μπορούσε να επιτευχθεί με απλά αξιόπιστα συστήματα με το 1/15 του κόστους και το υπόλοιπο του δανείου να διατεθεί σε έργα και προμήθειες πραγματικής βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης (όπως π.χ. αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και επικίνδυνων δικτύων, αντικατάσταση αντλιοστασίων κλπ);*
  2. Ποιο θα είναι το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος που θα επιβαρύνει τους Δημότες;
  3. Με ποια λογική τοποθετούνται ΤΣΕ κόστους 25.000 ευρώ ο καθένας σε έξι γεωτρήσεις που δεν λειτουργούν;
  4. Σε τι εξυπηρετεί η διάθεση δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τοποθέτηση Τ.Σ.Ε. με λογικούς ελεγκτές για την τηλεμέτρηση σε πραγματικό χρόνο του νερού των πηγών (Αρκάσας, Κυράς Παναγιάς, Παναγίας Μεσοχωρίου, Πυλών, Βανάντας κλπ.);
  5. Σε τι εξυπηρετεί η τοποθέτηση δυο τοπικών Σταθμών Ελέγχου και δύο φωτοβολταϊκών(!!!) στις δεξαμενές ύδρευσης του Διαφανιού, που βρίσκονται στην ίδια θέση;
  6. Σε τι εξυπηρετεί η αντικατάσταση του επί 18 χρόνια λειτουργούντος χωρίς πρόβλημα       μηχανικού φλοτέρ της δεξαμενής ύδρευσης του οικισμού Ολύμπου με Τ.Σ.Ε. κόστους 26.729 ευρώ;
  7. Ποιο θα είναι το ουσιαστικό όφελος από τη εγκατάσταση του κεντρικού σταθμού ελέγχου κόστους 585.000 ευρώ;

Υποναύαρχος ΛΣ (εα) Ν. Κανάκης

——————————————————————–

*[1] (ΣΣ. Καρπάθιος ασχολούμενος με σχετικά έργα είχε προσφερθεί προ οκταετίας να τοποθετήσει τους αναγκαίους αυτοματισμούς λειτουργίας σε όλες τις γεωτρήσεις και αντλιοστάσια του Δήμου έναντι 60.000 ευρώ.)