Προ μηνός προσελήφθη o Aντώνης Καραγιάννης Παθολόγος Ιατρός σε θέση Δ/ντή Παθολογίας στο Γ.Ν.Καρπάθου και σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι μετακινείται στο ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών του εκεί Nοσοκομείου.

Γ. Νοσοκομείο Καρπάθου

Η μετακίνηση αυτή επιβαρύνει την δυσλειτουργία του Γ.Ν.Καρπάθου.

Το σύνολο των ιατρών του Γ.Ν. Καρπάθου ζητούν την άμεση ανάκληση της Απόφασης και αν αυτό δεν είναι εφικτό ζητούν την άμεση μετακίνηση Γενικού Ιατρού-Παθολόγου διότι από εδώ και στο εξής θα είναι αδύνατη και επικίνδυνη η υγειονομική κάλυψη του νησιού.

Επίσης από τον Απρίλιο δεν θα μπορεί να καταρτιστεί πρόγραμμα εφημεριών.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ