Σήμερα, Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ. δεν  πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου λόγω έλλειψης πρακτικογράφου που δεν ορίστηκε από τον Δήμαρχο Καρπάθου.