Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι η «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ» έχει αναγνωριστεί πλήρως από το Υπουργείο Εργασίας, έχοντας λάβει και την Οριστική βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Ο βασικός λόγος που δημιουργήθηκε η «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ» ήταν και είναι αφενός η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω δράσεων που συμβάλουν στην ανάπτυξη του νησιού και αφετέρου η στήριξη του Δήμου, σε δράσεις, για τις οποίες υπάρχει η βούληση του Δήμου να τις υλοποιήσει, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού ή και λόγω αδυναμίας πρόσληψης προσωπικού, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίησή τους. Σε αυτή την περίπτωση, η «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ» έχει τη δυνατότητα να προσλάβει το απαιτούμενο προσωπικό για να υλοποιήσει την όποια δράση έχει αποφασίσει ο Δήμος, συνεργαζόμενη και σε καμία περίπτωση ανταγωνιζόμενη τον Δήμο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην απασχόληση των κατοίκων και στην ανάπτυξη του νησιού.

Στο σημείο αυτό, σας επισημαίνουμε ότι, με βάση το σκεπτικό της κοινωνικής οικονομίας, οι ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικού και παραγωγικού σκοπού, στην κατηγορία όπου ανήκει και η «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ»: «Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.»

Προκειμένου να υπάρξει αναλυτική συζήτηση για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα και κυρίως για να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους συμπατριώτες και φίλους να γίνουν μέλη της «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ», θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις σε Κάσο, Ρόδο και Αθήνα, στο άμεσο μέλλον, λεπτομέρειες για τις οποίες θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα.

Η Διοικούσα Επιτροπή της «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ»

Ιουνίος 2016