Η Goldair Handling ζητάει για τον Αερολιμενα Καρπαθου:
• Εργάτες Φορτοεκφόρτωσης
• Καθαρίστριες Αεροσκαφών
• Συνοδούς Εδάφους
• Υπαλλήλους Τμήματος Έκδοσης Εισιτηρίων