Στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ασφάλεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και την καθιέρωση βάσης εισαγωγής, αλλά και στη μεγάλη έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ εστιάζει το 14ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βουλής «Επί του… Περιστυλίου», που αναρτήθηκε στις 23/2/2021 στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων.

Στο νέο τεύχος παρουσιάζονται αναλυτικά οι θέσεις των κομμάτων, όπως διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της έρευνας του ΚΑΝΕΠ και εδικότερα τέσσερις υποενότητες που αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

Α) Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και δαπάνες.
Β) Τριτοβάθμια εκπαίδευση και αγορά εργασίας.
Γ) Στροφή στην επαγγελματική κατάρτιση ή αναβάθμιση των πανεπιστημίων;
Δ) Διδακτικό προσωπικό: Ηλικιακά γηραιότερο, με προσόντα, αλλά με χαμηλές αμοιβές.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Φωτό: Γιώργη Γερόλυμπου.

Στο ίδιο τεύχος γίνεται αναλυτική παρουσίαση του κοινοβουλευτικού έργου και συγκεκριμένα η ψήφιση μέτρων για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, η εντός δύο μηνών χορήγηση προκαταβολών στους δικαιούχους συντάξεων και η επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων.

Επίσης, περιλαμβάνονται θέματα όπως ποιες δημόσιες συμβάσεις ζήτησαν να ελεγχθούν τα πολιτικά κόμματα από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, οι αλλαγές που επέρχονται στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, η παρουσίαση της εκδήλωσης που έγινε στη Βουλή με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η ετήσια έκθεση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ένωση.

Στον τομέα του πολιτισμού παρουσιάζονται, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, οι διαλέξεις που δόθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με γενικό τίτλο «21 ομιλίες για το ’21», ένα αφιέρωμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου, καθώς και μια τοιχογραφία για τη ζωή στην πόλη των Ιωαννίνων πριν και μετά την απελευθέρωσή της.

Επίσης, περιέχεται ειδικό αφιέρωμα, με αφορμή την ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, στη Ρωμανιώτικη τέχνη αλλά και στην ακμή και τον αφανισμό της Ρωμανιώτικης Εβραϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων.