ΠΡΟΣ:
κ. Γεώργιο Χατζημάρκο, Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εις Ρόδο,
κ.κ. Βουλευτές Δωδεκανήσου, εις Ρόδο.
κ. Καλλιόπη Νικολαΐδη-Μουτσινά, Έπαρχο Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου, εις Κάρπαθο,
κ. Ιωάννη Νισύριο, Δήμαρχο Καρπάθου, εις Κάρπαθο και
κ. Μιχάλη Ερωτόκριτο, Δήμαρχο Ηρωικής Νήσου Κάσου, εις Κάσο.

Κοινοποιούμενη στον
κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας, εις Αθήνα.

Μιχάλης Γ. Ιωαννίδης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, π. Δήμαρχος Καρπάθου

Όπως πιθανόν γνωρίζετε συμμετέχω στην Επιτροπή, που συστήθηκε από την κ. Έπαρχο Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου και η οποία  σκοπό είχε την μελέτη των ανηρτηθέντων Δασικών Χαρτών και την διατύπωση προτάσεων επ’ αυτών σε σχέση με τα προβλήματα, που δημιουργήθηκαν  στο συντριπτικό ποσοστό  επί ακινήτων και των δυο μας νησιών  (Καρπάθου-Κάσου).

Ακολούθως και μετά την επίσκεψη του Υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Αμυρά στο Γραφείο της κ. Επάρχου, μου ζητήθηκε από το Υπουργείο να συμμετάσχω σε ομάδα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, που θα προετοίμαζε τις επιβεβλημένες «οριζόντιες νομοθετικές παρεμβάσεις» επί των προβλημάτων, που δημιουργούν τόσο η  ανάρτηση αυτή, όσο και το ισχύον ευνοϊκό μόνο για το Ελληνικό Δημόσιο ισχυρό νομικό πλαίσιο.

Μετά του συναδέλφου Δικηγόρου Ρόδου Μιχάλη Θεοδ. Παππαγεωργίου, του οποίου η συμβολή στην μέχρι σήμερα συμμετοχή μας στην Επιτροπή ήταν ουσιώδης και καθοριστική, συμμετείχα στις τηλεδιασκέψεις, που προσκλήθηκα και υπέβαλλα στην ομάδα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Περιβάλλοντος τις προτάσεις, τις οποίες  διαμορφώσαμε ως επιτροπή του Επαρχείου, και οι οποίες θεωρήθηκαν ορθές και αναγκαίες  από τον αρμόδιο Υφυπουργό, τις οποίες και πάλιν  σας επισυνάπτω για την πληρέστερη ενημέρωση σας.

Κατά τις τηλεδιασκέψεις και από το σύνολο των συζητήσεων, που ακολούθησαν διαπιστώθηκε αυτό που όλοι πλέον σήμερα παραδέχονται και συγκεκριμένα:

Αφενός μεν, ότι η ανάρτηση των Δασικών χαρτών  αποτελεί έργο ανακρίβειας, αδικιών, αντιφάσεων, προφανέστατα εσφαλμένων χαρακτηρισμών κλπ  εις βάρος τεράστιου αριθμού ατομικών ιδιοκτησιών και αφετέρου, ότι χρήζει άμεσης διόρθωσης με ταυτόχρονη αλλαγή του νομικού πλαισίου, προκειμένου να αποφευχθεί η με αυτόν τον τρόπο αναγκαστική δήμευση και απώλεια απροσδιόριστου αριθμού ατομικών ιδιοκτησιών, με άμεση συνέπεια την μετά βεβαιότητος παύση κάθε προοπτικής ανάπτυξης και προόδου των νησιών μας.

Μετά την επίσκεψη του Υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Αμυρά και  τις ενημερώσεις, που είχε  από τους τοπικούς παράγοντες μας δημιουργήθηκε η βέβαιη εντύπωση και πεποίθηση μας, ότι από κυβερνητικής πλευράς έγινε πλήρως αντιληπτή και κατανοητή η δύσκολη νομική και  πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε και όλοι αναμέναμε και αναμένουμε τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία μεν του δασικού πλούτου, αλλά και την μη  απαλλοτρίωση ατομικών ιδιοκτησιών, ως αποτέλεσμα αυθαίρετων και εσφαλμένων χαρακτηρισμών.

Όμως καθόλη αυτήν την περίοδο, αν και δεχθήκαμε  κατανόηση, αλλά προπάντων δεσμεύσεις για την επίλυση του δύσκολου  αυτού προβλήματος, όχι μόνο δεν διαπιστώσαμε οιανδήποτε  συγκεκριμένη, συνολική και προς την σωστή κατεύθυνση νομοθετική παρέμβαση διόρθωσης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, αλλά με έκπληξη και οργή (όπως και οι συμπολίτες μας) διαπιστώσαμε τις τελευταίες μέρες, ότι αυτό το προφανέστατα εσφαλμένο έργο της προσωρινής ανάρτησης των Δασικών Χαρτών μεταφέρθηκε και ενσωματώθηκε στην προανάρτηση του υπό σύνταξη Κτηματολογίου των δυο νησιών μας.

Και προχώρησαν σ’ αυτήν την ενέργεια, όχι μόνο χωρίς να διορθώσουν, ως είχαν και έχουν υποχρέωση, τα σφάλματα, τις παραλείψεις κλπ, αλλά και καθ’ ον χρόνον βεβαίως τρέχει η προθεσμία αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών.

‘Eτσι αφενός μεν δημιούργησαν σύγχυση και προβληματισμό στους πολίτες, οι οποίοι εναγωνίως υποβάλλονται σε  τεράστια έξοδα για να αποδείξουν το αυτονόητο, και αφετέρου το Κτηματολόγιο ΑΕ θεωρεί αυθαίρετα και χωρίς δικαίωμα κάθε προσωρινό και υπό αμφισβήτηση χαρακτηρισμό των προσωρινών Δασικών Χαρτών ως οριστικό και έτσι με ευκολία αποφαίνεται, ότι «δικαιούχος κυριότητας είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Δνση Δασών)» μεταφέροντας στους πολίτες και αυτό το πρόβλημα, και όλα αυτά ενώ εκκρεμεί η προθεσμία των αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών.

Λόγοι καλής πίστης, χρηστής διοίκησης και δημιουργίας αισθήματος δικαίου μεταξύ των πολιτών επέβαλλε την μη ενσωμάτωση οιασδήποτε ανάρτησης των Δασικών Χαρτών στο Κτηματολόγιο, πριν από την διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων, των αντιφάσεων, των εσφαλμένων και ακραίων χαρακτηρισμών και γενικά πριν από την  ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικοποίησης αυτών.

Και βέβαια τις τελευταίες μέρες πληροφορούμαστε, ότι προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις, που κινούνται μεν προς την σωστή κατεύθυνση, πλην όμως δεν αντιμετωπίζουν συνολικά το μείζον αυτό θέμα, και κυρίως κατ’ ανεξήγητο και προσβλητικό για μας τρόπο προβλέπουν  ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις Κυκλάδες και αγνοούν τα Δωδεκάνησα!!!.

Με την επιστολή μου λοιπόν αυτή επιθυμώ και θεωρώ υποχρέωση μου απευθυνόμενος σ’ εσάς να εκφράσω την έντονη ανησυχία μου για τις απαράδεκτες καταστάσεις, που δημιουργούνται εις βάρος αδιαμφισβήτητων ιδιοκτησιών και συνακόλουθα  εναντίον των νησιών μας και ΣΑΣ ΖΗΤΩ, όπως άμεσα όλοι σας από κοινού (και όχι μεμονωμένα καθένας), οργανωμένα, συνολικά (όχι αποσπασματικά)  ως πολιτική ηγεσία του τόπου λάβετε υπόψη το σύνολο των προτάσεων, που σας  επισυνάπτω, και ενεργήσετε  για την αποτροπή του άμεσου κινδύνου απώλειας  χωρίς νόμιμη αιτία και κατά τρόπο απαράδεκτο τεράστιου αριθμού ατομικών  περιουσιών από την ίδια μας την πατρίδα.

Κάρπαθος 22.7.2021.

Με εκτίμηση.

Μιχάλης Γ. Ιωαννίδης.
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Επιτροπής του Επαρχείου Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου  Κάσου επί των Δασικών Χαρτών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την όλη διαδικασία ανάρτησης  των «Δασικών Χαρτών», αποδεικνύεται μια βιαστική, αναιτιολόγητη και απόλυτα αβάσιμη εργασία-μελέτη, με την οποία είναι φανερή η μεταφορά του συνολικού και τεράστιου προβλήματος  των Δασικών Χαρτών στον κάθε πολίτη-ιδιοκτήτη έκτασης, ο οποίος καλείται να δαπανήσει μεγάλα ποσά και προσωπικό χρόνο, για να αποδείξει αδιαμφισβήτητους ισχυρισμούς, που είναι γνωστοί στην ίδια την Δ/ση Δασών Δωδεκανήσου, όπως πράξεις ή βεβαιώσεις χαρακτηρισμού, τελεσιδικίες κλπ, πλην όμως εσφαλμένα παρελήφθησαν από την ίδια την Διοίκηση, η οποία και εξέδωσε αυτές.

Ωστόσο την υποχρέωση βεβαίως της όσο  το δυνατόν σαφέστερης, πληρέστερης  και ακριβέστερης, αλλά προπάντων δίκαιης  αποτύπωσης και του χαρακτηρισμού εκτάσεων, χωρίς δηλαδή σφάλματα, ανακρίβειες και αδικίες και προπάντων την καταχώρηση και αναφορά σ’ αυτούς  όλων των υπαρχόντων διοικητικών πράξεων, έχει αποκλειστικά η διοίκηση προ της αναρτήσεως και βεβαίως ο μελετητής που ανέλαβε την εργασία αυτή.

Πέραν τούτου και προ της οριστικοποιήσεως των δασικών χαρτών και προπάντων κατά τον χρόνο, που ο κάθε ιδιώτης-ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα υποβολής των προβλεπομένων αντιρρήσεων, διόρθωσης προδήλων λαθών κλπ, οι Διευθύνσεις Δασών προσέτρεξαν και υπέβαλλαν τους προσωρινούς και βεβαίως ανεπικύρωτους χάρτες στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε , το οποίο και καταχώρησε επί των ήδη καταχωρημένων  ιδιοκτησιών αυτούς, με αποτέλεσμα τεράστιος αριθμός ιδιοκτησιών να χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις, συνακόλουθα να αμφισβητούνται ιδιοκτησίες  με τις γνωστές δυσμενείς συνέπειες επί του δικααιώματος κυριότητας, που ήδη εδήλωσαν.

Είμαστε βέβαιοι, ότι οι εδώ  βάσιμες και αναγκαίες προτάσεις μας, στις οποίες αποτυπώνονται οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των δύο νησιών μας Καρπάθου και Ηρωικης Νήσου  Κάσου,  θα αξιολογηθούν και θα γίνουν δεκτές, ούτως ώστε το χρήσιμο εργαλείο της ολοκλήρωσης των Δασικών Χαρτών, να μην οδηγήσει τελικά στην εξαφάνιση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ατομικών ιδιοκτησιών, και στον τερματισμό κάθε προοπτικής ανάπτυξης.

Η μόνη δυνατή λύση και πρόταση είναι η άμεση απόσυρση της ανάρτησης αυτής, η εκ νέου μελέτη με ουσιαστική αυτοψία του χώρου, με αποδοχή χαρακτηρισμών της υπηρεσίας διαχρονικά, με διαβούλευση, αλλά και με νομοθετικές παρεμβάσεις και διοικητικές οδηγίες που θα αποκαθιστούν το κράτος δικαίου την ισονομία των πολιτών και την κοινή λογική, με σκοπό να  εξασφαλίζουν τον πραγματικό δασικό πλούτο της χώρας, χωρίς όμως την ισοπεδωτική, μανιώδη  και αυθαίρετη εξαφάνιση των ιδιοκτησιών.

Καθ’ όλο αυτό το διάστημα από την κεντρική εξουσία βεβαιώνεται, ότι προς αποτροπή των ανεξήγητων και καταστροφικών συνεπειών της ατομικής ιδιοκτησίας, θα προχωρήσει σε νομοθετικές βελτιώσεις του υφισταμένου πλαισίου.

Θεωρούμε φρόνιμο να προηγηθούν οι  σχεδιαζόμενες βελτιώσεις, να ενσωματωθούν στους χάρτες και ακολούθως επί του νέου νομοθετικού πλαισίου να προβληθούν οι όποιες αντιρρήσεις των πολιτών.

Για όλους τους εδώ αναφερόμενους λόγους ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ

1) Την άμεση απόσυρση του συνόλου της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών.

2)  Νέα ανάρτηση μετά την επιβεβλημένη και υποσχόμενη  αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και μετά τις  διορθώσεις – συμπληρώσεις κατά τα παραπάνω από την ίδια την Διοίκηση.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ- Η.Ν.ΚΑΣΟΥ

1)  Όπως είναι γνωστό για την κατάρτιση και ανάρτηση των Δασικών Χαρτών  της Καρπάθου και της Ηρωικής Νήσου Κάσου ελήφθησαν υπόψη ΜΟΝΟ αεροφωτογραφίες (ορθοφωτοχάρτης) του  έτους 1960, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προϋπάρχον του χρόνου αυτού.

‘Ετσι κατά προκλητικά απαράδεκτο τρόπο εμφανίζονται τα ακίνητα στην Κάρπαθο και Κάσο δηλ. τα ακίνητα των συμπατριωτών μας, σαν να δημιουργήθηκαν εξ αρχής και για πρώτη φορά το έτος 1960, χωρίς να λαμβάνεται δηλαδή υπόψη η προηγούμενη  κατάσταση τους, η οποία για λόγους ευνόητους και γνωστούς είναι προφανέστατα ευνοικότερη για τον πολίτη.

Έτσι δεν λαμβάνεται υπόψη το γνωστό τοις πάσι γεγονός, ότι δηλ. τουλάχιστον  καθ’ όλη την διάρκεια του α’ και β’ Παγκοσμίου πολέμου, αλλά και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950 τα περισσότερα των ακινήτων, που σήμερα με ευκολία και με ακραίες κρίσεις χαρακτηρίζονται Δάση ή Δασικές ή Χορτολιβαδικές εκτάσεις, βεβαίως και  αποτελούσαν καλλιεργημένα ιδιόκτητα αγροκτήματα, με αδιαμφισβήτητα στοιχεία καλλιέργειας (τοίχους , αλώνια, αγροικίες, αναβαθμίδες-λώρους, φυτεύσεις  κλπ), από την καλλιέργεια των οποίων επί δεκαετίες επιβίωσαν οικογένειες  και των οποίων βέβαια η καλλιέργεια σταμάτησε, λόγω της αναπόφευκτης και μη επιθυμητής μαζικής μετανάστευσης και αστυφιλίας των νησιωτών  και συνακόλουθα εγκατάλειψης της γεωργίας, αλλαγής της οικονομικής ζωής και πορείας των νησιών  κλπ.

Είναι αδιανόητο τις εκτάσεις μ’ αυτά τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία καλλιέργειας (τοίχους, βαθμίδες, αλώνια, ερείπια κτισμάτων κλπ) να τα αμφισβητεί  κατά κυριότητα το Ελληνικό Δημόσιο (στηριζόμενο μόνο στον χαρακτηρισμό, που το ίδιο με τα όργανα του προσέδωσε από την μόνη μη καλλιέργεια τα τελευταία χρόνια)  και ο πολίτης να καλείται να αποδείξει τα δικαιώματα του σ αυτές, προσφεύγων σε πολύχρονες και πολυδάπανες δικαστικές διενέξεις απέναντι στο πανίσχυρο νομικό οπλοστάσιο του Ελληνικού  Δημοσίου, ως τούτο να έκτισε τους τοίχους, τα αλώνια, τις αγροικίες κλπ στα νησιά μας.

Και βεβαίως εύλογα και πάλιν διερωτάται ο πολίτης γιατί το Δημόσιο αμφισβητεί την κυριότητα αγροκτημάτων!!!, με αδιαμφισβήτητα στοιχεία ατομικής-ιδιωτικής ιδιοκτησίας επί των οποίων ουδέν δικαίωμα κυριότητας αποδεικνύει;;;

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. α)  Στους Δασικούς Χάρτες , όπως για τον χαρακτηρισμό έκτασης αποτυπώνεται και αναφέρεται η όποια βλάστηση την ίδια ώρα θα πρέπει για λόγους δικαιοσύνης και ίσης αντιμετώπισης να αναφέρονται, να αποτυπώνονται  και να αξιολογούνται, να συνεκτιμούνται και  τα στοιχεία της καλλιέργειας και της εν γένει ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας, και εφόσον υπάρχουν να γίνεται άμεσα χαρακτηρισμός της έκτασης ως αγροκτήματος και μετά αιτιολογημένα και ευνοϊκά να εξετάζεται από αεροφωτογραφίες  των επομένων ετών,  εάν μεταβλήθηκε, σε ποιο χρόνο, με ποια συγκεκριμένη  και με ποια πυκνότητα κλπ  ο χαρακτήρας της βλάστησης. Και τούτο να λαμβάνει χώρα  όχι απομονωμένα, αλλά σε σχέση με την ύπαρξη οργανικής, λειτουργικής κλπ ενότητας με τέτοιες εκτάσεις (δασικές).

Πρωτίστως  να μην λαμβάνεται υπόψη στο ποσοστό δασοκάλυψης ή φρυγανώδης βλάστηση, η βλάστηση  μονοετών ή ολιγοετών δασικών φυτών, η βλάστηση επί των τοίχων των βαθμίδων, σχοίνα, ασπάλαθοι  κλπ, τα οποία φύονται και αναπτύσονται ακόμη και από την ολιγόχρονη  μη καλλιέργεια ενός  ακινήτου.

β) Λόγω της έλλειψης και εν τέλει λήψης υπόψη κατά την κατάρτιση των χαρτών ΜΟΝΟ αεροφωτογραφιών του 1960 και σε περίπτωση παντελούς ή μη ακριβούς εμφάνισης των στοιχείων αυτών (καλλιέργειας και ανθρώπινης δραστηριότητας)  απαραιτήτως να προηγηθεί κάθε εκδίκασης αντιρρήσεων  η διενέργεια αυτοψίας από το κατά τόπο Δασονομείο, όπως μέχρι σήμερα γίνεται για την έκδοση κάθε πράξης χαρακτηρισμού  ακινήτου ή η προσκόμιση οιονδήποτε άλλων αποδεικτικών στοιχείων (φωτογραφίες, βεβαιώσεις μηχ/κών κλπ) από τα οποία να βεβαιώνεται η ύπαρξη των στοιχείων αυτών.

Ακόμη να εξετασθεί η ύπαρξη των γεωφυσικών Ιταλικών χαρτών του 1932-1933 και η δυνατότητα χρήσης τους, αφού η χρήση ΜΟΝΟ ορθοφωτοχάρτη του 1960 είναι δυσμενέστατη  και άνιση και για τα δυό νησιά μας.

2.  ΑΓΡΟΙ ΔΑΣΩΘΕΝΤΕΣ (ΑΔ)

α. Με το άρθρο 67 του Ν. 998/1979 και με την Υπουργική απόφαση 136255/683 (ΦΕΚ 767/2016) ρυθμίζεται κατά τρόπο νομικά απαράδεκτο, ακραίο και βεβαίως κατάφορα άδικο και άνισο  το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και η χρήση  των  αγρών, που δασώθηκαν και στους χάρτες αναφέρονται με το ΑΔ !!!.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

Στην παραγ. 1α  του άρθρου 67 του Ν. 998/1079 προβλέπεται η διαδικασία με την οποία οι αγροί που «δασώθηκαν» μπορούν να αναγνωρισθούν  ως ιδιωτικές εκτάσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση!!!.

Όμως ως απαραίτητη προϋπόθεση της προβλεπομένης αυτής δυνατότητας ορίζεται,  ότι ο ιδιώτης … «υποχρεούται να προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας , οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23 Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί».

ΟΥΔΕΙΣ όμως ιδιοκτήτης ακίνητου στην Κάρπαθο και στην Ηρωική Νήσο Κάσο, που καλείται να εξακολουθήσει την διαδικασία αυτή, κατέχει τίτλο ιδιοκτησίας μεταγεγραμμένο προ του 1946!!!

Ούτε στην Κάρπαθο ούτε στην Κάσο υπήρχε Υποθηκοφυλακείο  προ του 1946 ούτε βέβαια κτηματολόγιο ούτε βέβαια συμβολαιογραφικό γραφείο. Όπως είναι εξάλλου γνωστό προ του 1946 η Κάρπαθος ήταν υπό κατοχή (Τουρκική, Ιταλική, Γερμανική) και βεβαίως εδώ δεν δημιουργήθηκε ούτε υπάρχει Κτηματολόγιο.

Υποθηκοφυλάκειο στην Κάρπαθο και Κάσο λειτούργησε για πρώτη φορά το έτος 1949, δηλαδή δύο χρόνια μετά την απελευθέρωση του 1947!!!.

Πως λοιπόν καλούνται οι πολίτες να πράξουν το αδύνατο, να προσκομίσουν δηλ. ανύπαρκτους τίτλους και μάλιστα επί εκτάσεων με ολοφάνερα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία καλλιέργειας , που το ίδιος ο Δασικός Χαρτης χαρακτηρίζει ως… ΑΓΡΟ ;;;

Την ίδια ώρα ο αναγνωρισμένος από το δίκαιο μας θεσμός της χρησικτησίας, ως τρόπος κτήσεως κυριότητας προπάντων στα νησιά, λόγω έλλειψης τίτλων προ του 1946,  δεν αναγνωρίζεται στις δίκες με αντίδικο το Δημόσιο ούτε  δικαιολογείται η επίκληση του για την απόδοση του αγρού του, που μεταγενέστερα  …. Δασώθηκε !!!.

Κατά το ίδιο άρθρο (67 του Ν. 998/1979) δεν αναγνωρίζονται ούτε λαμβάνονται υπόψη  οι συνταχθέντες μετά το 1946  έγκυροι, νόμιμοι και ισχυροί τίτλοι ιδιοκτησίας , οι οποίοι θερωρούνται  ….. ως να μην υπάρχουν, και αφορούν αγροκτήματα κατά την ίδια την παραοδοχή του Δσαικού Χάρτη!!!

Δηλ. συμβολαιογραφικοί και μεταγεγραμμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας όλων αυτών των δεκαετιών (μετά το 1946 !!!) , που συντάχθηκαν νόμιμα, που κατεβλήθησαν φόροι κλπ ΟΥΔΟΛΩΣ λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του παραπάνω άρθρου.

Έτσι με αυτό το νομικό πλαίσιο ΟΥΤΕ ΕΝΑ αγρόκτημα που μεταγενέστερα «δασώθηκε»  στην Ηρωική Νήσο Κάσο και στην Κάρπαθο θα αναγνωρισθεί ως ιδιωτικό κατά το άρθρο 67 του Ν. 998/1979, αν άμεσα δεν αλλάξει το νομικό αυτό πλαίσιο.

β. Αλλά ακόμα και εάν αγρόκτημα αναγνωρισθεί ως  ιδιωτικό και το οποίο όμως αργότερα απέκτησε χαρακτήρα δασικής έκτασης (ΑΔ) και πάλιν η χρήση του   περιορίζεται ΜΟΝΟ για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση. (παρ. 1β του αρθρου 67 του Ν. 998/1979).

Αγνοεί δηλ. παντελώς η διάταξη αυτή το «γνωστό τοις πάσι», ότι λόγω της απόλυτης αλλαγής της οικονομικής ζωής και πορείας  των νησιών (μετανάστευση, τουριστική ανάπτυξη, μη υπάρχουσα βεβαίως το …. 1960 !!!, εγκατάλλειψη γεωργίας κλπ) οι αγροί τώρα πια έχουν αποκτήσει άλλη χρησιμότητα, άλλο προορισμό  και άλλες δυνατότητες και ευκαιρίες αξιοποίησης, τις οποίες το Δημόσιο κατ’ εντελώς αυθαίρετο τρόπο αγνοεί και τις εξαφανίζει.

Ούτε αυτό το πασιφανές γεγονός της ραγδαίας δηλ. αλλαγής  της χρήσης γης στα νησιά μας μπορεί να αντιληφθεί η δασική νομοθεσία, αλλά αντίθετα κατά τρόπο αναχρονιστικό περιορίζει την χρήση των εκτάσεων αυτών, ως η οικονομία και η προοπτική ανάπτυξης των νησιών μας να βρίσκεται  ακόμη στην δεκαετία του 1950-1960 !!!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

2. α)  Επί εκτάσεων που  χαρακτηρίζονται ως αγροί το 1960 !!! και  οι οποίοι κατά τον δασικό χάρτη μεταγενέστερα δασώθηκαν, το δημόσιο να μην προβάλλει δικαίωμα κυριότητας!!!, ούτως ώστε να αποφευχθούν αμέτρητες, πολυδάπανες και μακροχρόνιες αντιδικίες για ακίνητα που το ίδιο το Δημόσιο αποδίδει τον χαρακτηρισμό «ΑΓΡΟΣ», ο οποίος βεβαίως και από μόνος του παραπέμπει σε ιδιωτική και όχι σε δημόσια περιουσία.

Σε κάθε περίπτωση η  κυριότητα κάθε ακίνητου να αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο και με κάθε νόμιμο τρόπο κτήσης αυτής (χρησικτησία), από συμβόλαια μεταγενέστερα του 1946  κλπ χωρίς να τίθενται περιορισμοί (όπως οι παραπάνω), που εκ των προτέρων καθιστούν το Δημόσιο μη αντιμετωπίσιμο δικαστικώς, και μ αυτόν τον τρόπο στηριζόμενο στο ισχυρό νομοθετικό οπλοστάσιο, που το ίδιο  διαμόρφωσε και διαθέτει, τελικά να οδηγούνται  όλες τις ιδιοκτησίες σ αυτό.

β) Άμεση κατάργηση  του  τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του Δημοσίου του αρθ. 62 του Ν. 998/1979  και στα Δωδεκάνησα, όπως εκτός των άλλων επιβάλλει η συνταγματική επιταγή ίσης μεταχείρισης πολιτών καθώς και η αρχή της αναλογικότητας. Το Δημόσιο αμφισβητών την κυριότητα ακινήτου και επικαλούμενο ιδία κυριότητα του να έχει και το βάρος απόδειξης αυτής. Και βέβαια ο πολίτης με κάθε προβλεπόμενο και νόμιμο αποδεικτικό μέσο να αποδεικνύει το δικαίωμα της κυριότητας του, αφού πρόκειται αναμφίβολα για εμπράγματη ιδιωτική διαφορά, η οποία προυποθέτει ίση δικονομική αντιμετώπηση των διαδίκων.

γ) Η χρήση των αγροκτημάτων (ΑΔ), να μην περιορίζεται μόνο σε αγροτική χρήση (που εκ των πραγμάτων έχει εγκαταλειφθεί προ δεκαετιών), αλλά και σε κάθε δικαιούμενη χρήση, με ταυτόχρονη υποχρέωση του ιδιοκτήτη να αντικαταστήσει στο υπόλοιπο (μη δομηθέν)  ακίνητο του την βλάστηση που καταστράφηκε από τυχόν ανέγερση κτίσματος κλπ, λαμβανομένου υπόψη και του πολύ μικρού συντελεστή δόμησης στις εκτός σχεδίου και οικισμού περιοχές.

3) Χορτολιβαδικές εκτάσεις κλπ.

α. Σύμφωνα το αρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 998/1979 κατά διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζονται οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, ανάλογα εάν βρίσκονται σε ημιορεινές, ορεινές κλπ περιοχές  ή σε πεδινές περιοχές.

Κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν.998/1979 οι χορτολιβαδικές εκτάσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του νόμου αυτού δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,  εάν στις αεροφωτογραφίες του 1960 εμφάνιζαν αγροτική μορφή.

Ακόμη κατά το ΠΔ 32/2016 (ΦΕΚ 46Α) χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Κάθε χορτολιβαδική έκταση ανεξαρτήτως της θέσης της να μην δεσμεύεται από την δασική νομοθεσία, άλλως να αυξηθούν τα μεγέθη των κλίσεων, του υψομέτρου από την θάλασσα κλπ.

Ακόμη χορτολιβαδική σήμερα έκταση στην οποία υπάρχουν στοιχεία προηγούμενης καλλιέργειας και ανθρώπινης δραστηριότητας να αποδίδεται στον ιδιώτη χωρίς περιορισμούς στην χρήση των και χωρίς αμφισβήτηση της κυριότητας της.

4). Από την εξέταση του συνόλου του περιεχομένου  του Δασικού Χάρτη της Καρπάθου και της Κάσου είναι οφθαλμοφανέστατη και ανεξήγητη η αντίφαση στον χαρακτηρισμό εκτάσεων, η οποία φυσικά δημιουργεί στην κοινωνία μας διάχυτη  την αίσθηση κατάφορης αδικίας, αφού εκτάσεις με την ίδια ή μεγαλύτερη ποσόστοση δασικής βλάστησης χαρακτηρίζονται αγροί, ενώ ακίνητα με την ίδια ή λιγότερη βλάστηση χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις !!!.

Και αυτό το γεγονός είναι βεβαίως αποτέλεσμα της βιαστικής και μη ενδελεχούς εκτίμησης των δεδομένων.

Ακόμη εκτάσεις σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές, οι οποίες (εκτάσεις) δεν είχαν ούτε έχουν οιανδήποτε σχέση και οργανική ενότητα με δάση ή δασικές εκτάσεις, και με ελάχιστη βλάστηση (σχοίνα πάνω σε τοίχους, ασπάλαθους, αστοιβίδες, και χωρίς ίχνος πεύκου κλπ) χαρακτηρίζονται δασικές εκτάσεις ή δάση !!!.

ΠΡΟΤΑΣΗ

«Δασικές εκτάσεις»  εντελώς αποκομένες ή  λώριδες «δασικής έκτασης», χωρίς οιανδήποτε οργανική ενότητα  με δάσος ή δασικές εκτάσεις, αλλά σε οργανική ενότητα με αγροκτήματα  να  εξαιρούνται  και αποδίδονται στους ιδιοκτήτες των αγροκτημάτων.

5) ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ.

Στο παρελθόν είχαν εκδοθεί από την Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου πράξεις χαρακτηρισμού ακίνητων ως γεωργικών εκτάσεων, χωρίς  οιανδήποτε δηλ. δασική δέσμευση, για τις οποίες πράξεις δεν απαιτείτο ούτε εζητείτο η δημοσίευση των κλπ.

Οι βεβαιώσεις αυτές κατά το ίδιο το περιεχόμενο τους επροβλέπετο και ελήφθησαν υπόψη από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και προπάντων από τα Πολεοδομικά Γραφεία, τα οποία στηριζόμενα σ’αυτές εξέδωσαν οικοδομικές άδειες κλπ. Και βέβαια οι κατέχοντες αυτές τις βεβαιώσεις της ίδιας της Δ/σης Δασών  προχώρησαν νομίμως στην ανέγερση κτισμάτων επί των ακίνητων τους (οικίες, ξενοδοχεία κλπ)  και σε κάθε περίπτωση είχαν και έχουν την δικαιολογημένη και βάσιμη πεποίθηση,  ότι τα ακίνητα τους διατηρούν τον βεβαιωμένο από την Δ/ση Δασών  χαρακτήρα, ως γεωργικών – αγροτικών ακινήτων.

Για τον κάθε πολίτη είναι αδιανόητο σήμερα η ίδια η διοίκηση να αγνοεί τις πράξεις, που ίδια εξέδωσε και με τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια χαρακτήριζε ακίνητα ως αγρούς και μάλιστα κατόπιν τήρησης της προβλεπομένης διαδικασίας, αυτοψίας κλπ!!!

Η  τυχόν ανατροπή των καταστάσεων αυτών, που δημιουργήθηκαν επί σειρά ετών από τους ίδιους τους χαρακτηρισμούς των οργάνων του Δημοσίου, είναι εξωπραγματική και σε κάθε  περίπτωση καταστροφική για τους πολίτες.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Να ληφθούν υπόψη όλες οι βεβαιώσεις αυτές κατά την διαδικασία των προδήλων σφαλμάτων .

6) Ακόμη στους χάρτες που αναρτήθηκαν προσδιορίζονται εντελώς εσφαλμένα τα όρια οικισμών με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις να μένουν εκτός του Δασικού Χάρτη, αν και κυρίως αυτές είναι οι εκτάσεις,  που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον αξιοποίησης και τελικά να μην επιτυγχάνεται αυτό που επιδιώκουν οθι χάρτες δηλαδή το ξεκάθαρο πλαίσιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων.

7) Ακόμη εντός αναδασωτέων εκτάσεων υπάρχουν αδιαμφισβήτητες αγροτικές εκτάσεις. Υποχρέωση της διοίκησης προ αλλά και κατά τον χρόνο της ανάρτησης ήταν να ανακαλέσει την απόφαση αναδάσωσης γι αυτές τις εκτάσεις. Όμως και την παράλειψη της αυτή την μεταφέρει στον πολίτη.

8) Με την παρούσα ανάρτηση ακόμη και υλοποιημένοι δημοτικοί, αγροτικοί  κλπ δρόμοι χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις και για την εξασφάλιση τους καλούνται οι Δήμοι να υποβάλλουν αντιρρήσεις.

Οι εγγενείς και γνωστές δυσκολίες αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού από τους Ο.Τ.Α θέτει σε κίνδυνο την  διατήρηση των δρόμων αυτών επί των οποίων όμως ανεγέρθησαν οικίες, τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις κλπ και οι οποίοι εξυπηρετούν από δεκαετιών αυτές τεράστιες περιοχές, δομημένα ακίνητα κλπ.

Τυχόν αδράνεια ή μη πλήρης αντιμετώπιση εκ μέρους των ΟΤΑ του  προβλήματος αυτού, προπάντων μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που τίθενται, οι συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των , αλλά και την συνολική ανάπτυξη θα είναι καταστροφικές.

Κάρπαθος 30.5.2021.

Για την Επιτροπή.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ