Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Χριστοδουλάκης: “Aγαπήσαμεν αλλήλους……και εν ειρήνη προέλθωμεν”