Θεωρώντας επιβεβλημένη την άμεση ενεργοποίηση όλων των αρμόδιων Αρχών και Υπηρεσιών, προκειμένου να δοθεί  μία  λύση   στο κτιριακό πρόβλημα των σχολείων της Καρπάθου, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας διαβίβασε στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το πρακτικό της πρόσφατης συνεδρίασης  της (22/06/2017) και συνοδευτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ηλία Ανδρ. Λάμπρου στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/06, έγινε γνωστό ότι η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας παρέθεσε στις προαναφερθείσες αρμόδιες υπηρεσίες  την καταγραφή των διαθέσιμων χώρων σχετικά  με το κτιριακό πρόβλημα του Γυμνασίου Πηγαδίων Καρπάθου και του ΕΠΑΛ, για την προσωρινή μετεγκατάστασή τους, αφού τα χρονικά περιθώρια για την έναρξη του νέου σχολικού έτους  είναι ιδιαίτερα στενά.

Συνεπώς, η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνονται από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τα εξής:

  1. Τον αριθμό  των μαθητών του Γυμνασίου Πηγαδίων  και του ΕΠΑΛ.
  2. Την καταγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου των διαθέσιμων Αιθουσώ των κτιρίων του πρώην Δημοτικού Σχολείου των Μενετών και τους διαθέσιμους χώρους  στο σχολικό συγκρότημα Απερίου.
  3. Την έγγραφη πρόταση  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Πηγαδίων για προσωρινή μετεγκατάσταση των σχολείων σε ιδιόκτητους χώρους.
  4. Τις προφορικές προτάσεις των Διευθυντών των εμπλεκόμενων σχολείων : Α. Προσωρινή μετεγκατάσταση του ΕΠΑΛ στο πρώην Δημοτικό Σχολείο των Μενετών. Τα σχολικά συγκροτήματα Απερίου να μείνουν ως έχουν με την μετεγγραφή στο Γυμνάσιο Απερίου όσων μαθητών πληρούν τις  προϋποθέσεις, ενώ το Γυμνάσιο Πηγαδίων να λειτουργήσει με απογευματινό ωράριο με τους υπόλοιπους μαθητές με την προϋπόθεση να  ξεκινήσουν οι διαδικασίες από τον Δήμο για την προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών ώστε να επαναλειτουργήσει  το σχολείο σε πρωινό ωράριο το συντομότερο δυνατό. Β. Προσωρινή μετεγκατάσταση του ΕΠΑΛ και του Γυμνασίου Πηγαδίων σε προκατασκευασμένες αίθουσες ώστε να διατηρηθεί το πρωινό ωράριο διδασκαλίας.
  5. Όλα τα σχετικά έγγραφα και αιτήσεις που έγιναν από τον Δήμο Καρπάθου προς τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. και στην Περιφέρεια για την εξασφάλιση προκατασκευασμένων αιθουσών στα οποία μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί έγγραφη απάντηση.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας κλείνει την συνολική παράθεση όλων των προαναφερόμενων στοιχείων, ζητώντας να εξευρεθεί άμεση λύση για την προσωρινή μετεγκατάσταση των σχολείων, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα  ότι πάγιο αίτημα είναι η εξεύρεση άμεσης μόνιμης λύσης σχετικά με το κτιριακό πρόβλημα των σχολείων.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου