Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ  του Δήμου Καρπάθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

  Σας καλούμε στην  ΕΙΔΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ» την 6η  του μηνός Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11:00 πμ, με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 και την εγκύκλιο 932/29-122021:

Εκλογή Μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό διάδοσης του Covid-19, σύμφωνα με τον ν. 4830/2021(εγκύκλιος 643/24-9-2021).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης 

Πίνακας Αποδεκτών

     Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Λυριστής Ιωάννης
 • Τσέρκης Εμμανουήλ
 • Ζανάκης Δημήτριος
 • Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα
 • Λύκος Νικόλαος 
 • Κατσάνης Χρήστος
 • Φελλουζή Ευαγγελία
 • Κωνσταντινίδης Δημήτριος
 • Ρεϊσης Μιχήλ
 • Βασιλαράκης Εμμανουήλ
 • Πρωτόπαπας Μηνάς
 • Σακέλλης Κομνηνός
 • Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
 • Σπανός Δημήτριος
 • Σπανός Νικόλαος
 • Ανδρέου Νικόλαος
 • Δήμαρχος Γεώργιος
 • Μανωλάκης Θεοδόσιος
 • Νταής Νικόλαος
 • Παραγυιός Εμμανουήλ 

                                  Πρόεδροι Κοινοτήτων          Χατζηκουτσός Γεώργιος – Πρόεδρος  Κοινότητας Καρπάθου

  • Παππάς Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Απερίου
  • Λυτός Ιωάννης- Πρόεδρος Κοινότητας Βωλάδας
  • Χαψής Μιχαήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Όθους
  • Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Κοινότητας Πυλών
  • Μαγριπλής Εμμανουήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Μενετών
  • Χουβαρδάς Μηνάς – Πρόεδρος Κοινότητας Αρκάσας
  • Νοταράς Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Μεσοχωρίου
  • Πιπέρης Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Σπόων

10.Παπαηλίας Ηλίας – Πρόεδρος Κοινότητας Ολύμπου

Υπηρεσιακοί Παράγοντες:  

1.Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου          

2.Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

3.Προϊσταμένη Τμήματος Αιρετών Οργάνων