Αποτελέσματα εκλογών, 20/3/2022, Ομίλου Καρπαθίων Νέων για το Δ.Σ. 2022-2023:

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΗΤΣΙΩΤΗ

1. Μπέλεση Μαρία: 47

2. Κανάκη Ελένη: 41

3. Ορφανός Εμμανουήλ: 41

4. Χατζηδάκη Βενετία: 36

5. Σεβδαλής Εμμανουήλ: 35

6. Κανάκης Νικόλαος: 22

7. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ: 20

8. Νοταράς Βασίλειος: 20

9. Σεβδαλής Κωνσταντίνος: 20

10. Νοταρά Σοφία: 19

11. Ρεΐση Ευγενία: 14

Ψήφισαν: 64

Έγκυρα: 63

Άκυρα: 1

Τις προσεχείς ημέρες το νέο συμβούλιο θα συνεδριάσει προκειμένου να λάβει χώρα η σύσταση του σε σώμα.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

Καραξή Μαρία, Παναγιώτου Δημήτριος, Σκευοφύλακας Παναγιώτης.

Πειραιάς, 20/03/2022