Στις 13 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή  και ώρα 11:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Καρπάθου Ειδική Επαναληπτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “EKΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 9-2-2022

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔHΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης – Πρακτικογράφος Πληροφορίες: Ευδοξία Λυτού τηλ: 2245-3-60148 

Προς:

 • κ. Δήμαρχο Καρπάθου
 • Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών).
 • Προέδρους Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών).
 • Υπηρεσιακοί Παράγοντες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚHΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

Σας καλούμε στην ΕΙΔΙΚH – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, κατόπιν του αρίθμ. 6/6-2-2022 πρακτικού ματαίωσης λόγω έλλειψης απαρτίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ» την 13η του μηνός Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11:00 πμ, με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του v. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018.

Στην εγκύκλιο 932/29-12-2021 του ΥΠΕΣ γίνεται μνεία το

Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται, κατά πλάσμα δικαίου ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης, ανάλογα με τον αριθμό εδρών (τακτικά μέλη) που δικαιούται κάθε παράταξη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 74 του v. 3852/2010 (Α’ 87).

Στην κατά πλάσμα δικαίου εκλογή των μελών καλύπτονται οι τακτικές έδρες που δικαιούται κάθε παράταξη, χωρίς αναπληρωματικά μέλη, καθόσον δεν προβλέπεται στη διάταξη.

Εκλογή Μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Η συνεδρίαση πραγματοποιηθεί τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό διάδοσης του Covid-19, σύμφωνα με τον v. 4830/2021 (εγκύκλιος 643/24-9-2021).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης

Πίνακας Αποδεκτών

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Λυριστής Ιωάννης
 • Τσέρκης Εμμανουήλ
 • Ζανάκης Δημήτριος
 • Καλη — Φιλιππούση Ρηγοπούλα
 • Λύκος Νικόλαος
 • Κατσάνης Χρήστος
 • Φελλουζή Ευαγγελία
 • Κωνσταντινίδης Δη μήτριος
 • Ρεϊσης Μιχήλ

10.Βασιλαράκης Εμμανουήλ

11. Πρωτόπαπας Μηνάς

12.Σακέλλης Κομνηνός

13.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

14.Σπανός Δημήτριος

15. Σπανός Νικόλαος

Ι 6. Ανδρέου Νικόλαος

17.Δήμαρχος Γεώργιος

18.Μανωλάκης Θεοδόσιος

19 -Νταής Νικόλαος

20.Παραγυιός Εμμανουήλ

Πρόεδροι Κοινοτήτων

 • Χατζηκουτσός Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου
 • Παππάς Γεώργιος — Πρόεδρος Κοινότητας Απερίου
 • Λυτός Ιωάννης- Πρόεδρος Κοινότητας Βωλάδας
 • Χαψής Μιχαήλ — Πρόεδρος Κοινότητας Όθους
 • Καμαράτου Ευγενία — Πρόεδρος Κοινότητας Πυλών
 • Μαγριπλής Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μενετών
 • Χουβαρδάς Μηνάς — Πρόεδρος Κοινότητας Αρκάσας
 • Νοταράς Βασίλειος — Πρόεδρος Κοινότητας Μεσοχωρίου
 • Πιπέρης Βασίλειος — Πρόεδρος Κοινότητας Σπόων

1 Ο.Παπαηλίας Ηλίας — Πρόεδρος Κοινότητας Ολύμπου

Υπηρεσιακοί Παράγοντες:

1 .Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου

2.Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

 • Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Προϊστάμενη Τμήματος Αιρετών Οργάνων